đảng đoàn thể

Hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm.
Ngày đăng 10/01/2019 | 13:05  | View count: 439

Ngày 10/01, BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức hội nghị lần thứ 15 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019 và triển khai một số nội dung chương trình công tác của Huyện ủy.

    Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Việt - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Việt - Phó bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Lê Anh Quân - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ huyện; Trưởng các ban ngành đoàn thể thuộc huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Phó bí thư Thường trực huyện ủy Nguyễn Tiến Việt trình bày báo cáo tại hội nghị.

    Tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện đã thông qua báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019. Trong năm 2018, kinh tế của Huyện tiếp tục phát triển ổn định, tăng trưởng cao, đúng định hướng. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do Huyện quản lý tăng 11,65% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.359,5 tỷ đồng, bằng 331,1% dự toán Thành phố  và Huyện giao, tăng 245,5% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt kết quả tốt. Đến nay, 20/20 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí Huyện nông thôn mới và đã hoàn thiện quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận Huyện nông thôn mới. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây XDCB, GPMB và TNMT được quan tâm, đẩy mạnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, đạt kết quả cao; an sinh và phúc lợi xã hội được quan tâm, đảm bảo tốt; ANCT - TTATXH được đảm bảo.

Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Quân điều hành thảo luận tại hội nghị.

    Năm 2019, huyện Gia Lâm đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh phát triển kinh tế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khung; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng đô thị đặc biệt, phấn đấu đến năm 2020 trở thành đơn vị hành chính cấp Quận. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng, đô thị, đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án, v.v…

Bí thư huyện ủy Nguyễn Huy Việt phát biểu tại hội nghị.

    Phát biểu tại hội nghị đồng chí đồng chí Nguyễn Huy Việt - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó huyện cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT - XH, ANQP năm 2019; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt nhiệm vụ "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019"; thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; quan tâm phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế, thực hiện tốt các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, giải quyết có hiệu quả những vấn đề dân sinh, xã hội bức xúc; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; đồng thời, đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra.

BCH bỏ phiếu tín nhiệm các Ủy viên BTV huyện ủy.

    Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy. Kết quả, 13 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy đều đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao./.

Vân Thư

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới