đảng đoàn thể

Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10/2018.
Ngày đăng 10/10/2018 | 11:39  | View count: 375

Sáng 10/10, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10/2018.

    Tại điểm cầu Gia Lâm, toàn thể lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên của huyện và các xã, thị trấn đã tham gia học tập.

Các đại biểu của Huyện tham gia học tập.

    Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo 7 kết quả chính của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm:

    Thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua một số văn kiện gồm: Nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

    Thứ hai, hội nghị thông qua nội dung cơ bản Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

    Thứ ba, Trung ương quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

    Thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV.

    Thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

    Thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ vi phạm kỷ luật.

    Thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương  Đảng đã xem xét Báo cáo của Bộ Chính trị về công tác quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 và Báo cáo công tác tài chính Đảng.

    Cũng tại hội nghị, các đại biểu được thong báo một số kết quả công tác phòng chống tham nhũng của cả nước trong thời gian qua.

    Sau hội nghị, các Chi, Đảng bộ cơ sở sẽ tổ chức cho toàn thể đảng viên học tập Nghị quyết và tuyên truyền tới nhân dân để tạo sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới