HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

UB.MTTQ huyện Gia Lâm tổ chức đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng 10/11/2020 | 14:19  | View count: 371

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159 của Bộ Chính trị về việc thảo luận, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, sáng 10/11/2020, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

   Đồng chí Hoàng Anh Tú- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ huyện dự và chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

   Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến cho 04 dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2011- 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021- 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016- 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025; Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

   Hội nghị có 8 ý kiến trực tiếp và 15 ý kiến bằng văn bản tập trung thảo luận, đưa ra nhiều đóng góp tâm huyết, trí tuệ đối với Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Các ý kiến đóng góp đều bám sát quan điểm về tính thống nhất, lấy Báo cáo chính trị làm trung tâm và có đối chiếu, so sánh với Cương lĩnh và văn kiện các Đại hội trước. Đồng thời, tập trung đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước thời gian tới. Các ý kiến nhất trí Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, cơ bản kết tinh được trí tuệ và những kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng thời vừa kế thừa những nội dung đã được nêu trong văn kiện các Đại hội trước, vừa có nhiều phát triển phù hợp với thực tiễn và đổi mới tư duy đối với các vấn đề trọng đại của đất nước, trong 5-10 năm tới.

Đồng chí Hoàng Anh Tú- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ huyện phát biểu tại hội nghị

   Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tiếp thu và tổng hợp đầy đủ để gửi về Ban soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong thời gian tới./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới