HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Huyện Gia Lâm: Nhiệm kỳ mới, những dấu ấn mới
Ngày đăng 10/10/2020 | 21:22  | View count: 447

Năm 2020 ghi nhiều dấu ấn, Gia Lâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ huyện đã đề ra. Bước sang nhiệm kỳ mới với những thách thức mới, huyện đặt mục tiêu trở thành quận vào năm 2025. Phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân về vấn đề này.

Mô hình trồng cam Canh theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm) cho sản phẩm chất lượng, an toàn và giúp nông dân nâng cao thu nhập.

- Đồng chí có thể cho biết những thành tựu quan trọng Đảng bộ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020?

- 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố, sự phối hợp và tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, Đảng bộ huyện Gia Lâm đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ huyện và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên với nhiều kết quả nổi bật, những điểm nhấn đột phá quan trọng, đặc biệt là hoàn thành 20/20 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Đại hội lần thứ XXI đề ra.

Kinh tế phát triển ổn định, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch; giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng bình quân hằng năm 11,03%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều vượt so với dự toán thành phố và huyện giao, trung bình đạt 2.772 tỷ đồng/năm, vượt 67% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 62,5 triệu đồng/người/năm, tăng 29,3 triệu đồng so với năm 2015.

Công tác xây dựng nông thôn gắn với phát triển đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt hiệu quả cao; bộ mặt nông thôn mới thay đổi rõ nét. Huyện đã triển khai 306 dự án với kinh phí hơn 5.500 tỷ đồng, huy động gần 2.700 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 20/20 xã được công nhận xã nông thôn mới, Gia Lâm được công nhận huyện nông thôn mới và cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị để thành lập quận.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện, 70/74 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 94,6%; các chính sách xã hội được thực hiện tốt nên đến nay, Gia Lâm không còn hộ nghèo.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là cơ bản và có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của huyện Gia Lâm giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

- Vậy đâu là mấu chốt để huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra?

- Đảng bộ huyện đã rút ra một số bài học kinh nghiệm là: Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền; chủ động đề xuất huy động các nguồn lực, cơ chế đặc thù, bám sát chỉ đạo của cấp trên, yêu cầu nhiệm vụ của huyện, dự báo đúng tình hình, chủ động giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đồng thời phát huy trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý, đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, đảng viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân gắn với tăng cường pháp chế...

- Đồng chí có thể cho biết những mục tiêu tổng quát, định hướng phát triển của huyện trong 5 năm 2020-2025?

-  Bám sát định hướng phát triển của Thủ đô, Gia Lâm đặt mục tiêu phấn đấu trở thành quận vào năm 2025, định hướng đến năm 2030 là đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại. Để cụ thể hóa mục tiêu này, Đảng bộ huyện đã đề ra những chỉ tiêu chính như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân đạt 3.200 tỷ đồng/năm; đến năm 2025 huyện Gia Lâm tự bảo đảm cân đối thu chi ngân sách; 97,4% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 10 trường công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; duy trì 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6-8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; cơ bản các xã hoàn thành tiêu chí thành lập phường...

Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Gia Lâm được đầu tư đồng bộ, hiện đại, xanh - sạch - đẹp.

- Vậy huyện sẽ triển khai những giải pháp gì để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ?

 - Huyện đã xây dựng 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Theo đó, Gia Lâm sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế toàn diện, từng bước vững chắc; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; duy trì mức tăng trưởng nhanh và bền vững. Huyện đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ hàng hóa, quảng bá giới thiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu các sản phẩm chủ lực có thế mạnh của huyện (sản xuất gốm sứ, may da, quỳ vàng, sản phẩm rau, quả an toàn...); phát huy thế mạnh của các làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch, đóng góp tích cực vào thu ngân sách, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.

Bên cạnh đó là tăng cường xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư lấp đầy các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện, như các cụm công nghiệp: Ninh Hiệp, Phú Thị, Hapro, làng nghề Bát Tràng, Kiêu Kỵ...; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái có năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh cao; cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn, hoa, cây cảnh, cây ăn quả... gắn với xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hàng hóa.

Huyện chủ động khai thác, huy động nguồn lực để đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế; đồng thời mở rộng liên kết, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan, đơn vị của Trung ương và thành phố phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện, tranh thủ các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, công nghệ... để phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo Đề án xây dựng huyện Gia Lâm thành quận đã được Thành ủy Hà Nội phê duyệt và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050... 

Cùng với đó, Gia Lâm tập trung xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; củng cố tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Ngay sau Đại hội đại biểu lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã quán triệt Nghị quyết Đại hội tới các tổ chức cơ sở Đảng; tập trung xây dựng 5 chương trình công tác toàn khóa, ban hành các nghị quyết, kế hoạch công tác chuyên đề; chủ động rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của các cơ quan từ huyện đến cơ sở; thành lập các ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc, tham mưu tổ chức thực hiện để nhanh chóng cụ thể hóa và đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng huyện Gia Lâm ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới