HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội - Nâng cao tiềm lực, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô tinh nhuệ
Ngày đăng 08/10/2020 | 17:13  | View count: 106

Những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã được Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội xem là tiền đề để tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội diễu hành tại lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2020

Những tiền đề quan trọng

Theo Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Hà Nội. Các lực lượng Công an Thủ đô đã lập được nhiều thành tích trên mọi mặt công tác, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Công an thành phố đã chủ động phân tích, dự báo sát, đúng tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; thực hiện tốt chức năng tham mưu, quản lý nhà nước và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Qua đó, công an các cấp, các đơn vị của thành phố đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của Đảng, nhà nước diễn ra trên địa bàn thành phố; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, làm giảm các loại tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nổi bật trong giai đoạn 2015-2020, lực lượng Công an Thủ đô đã phát hiện 21.844 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 438 vụ trọng án. So với nhiệm kỳ 2010-2015, giảm 5.113 vụ phạm pháp hình sự và giảm 650 vụ trọng án. Trên địa bàn Hà Nội không tồn tại các tụ điểm phức tạp kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội, không có các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” công khai lộng hành. So với nhiệm kỳ 2010-2015, tỷ lệ điều tra khám phá án tăng 5,9%, đạt 80,46%; trong đó khám phá trọng án đạt 98,4%, tăng 6,21%. Công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, sót, lọt tội phạm.

Thời gian qua, các lực lượng của Công an thành phố, mà chủ công là lực lượng Cảnh sát giao thông đã làm tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông, góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông. Hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng có nhiều kết quả tích cực, dần xây dựng được lực lượng hiện đại. Tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh buôn bán và trông giữ phương tiện đã được lực lượng công an cơ sở xử lý kịp thời. Việc sắp xếp phương tiện trên các tuyến phố cơ bản gọn gàng, đúng quy định, dần đi vào nền nếp, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội “sáng hơn, xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và văn minh, trật tự hơn” theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố.

Để công tác bảo đảm an ninh trật tự đi vào chiều sâu, Công an thành phố cũng rất quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Nhiều mô hình, cách làm hay ở cơ sở đã được nhân rộng... Thế trận an ninh nhân dân đã góp phần không nhỏ để các lực lượng công an lập nhiều chiến công. Trong nhiệm kỳ, có 54.808 lượt tập thể, cá nhân trong toàn lực lượng có thành tích xuất sắc được các ngành, các cấp khen thưởng, tăng 50,7% so với nhiệm kỳ trước.

Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội quyết tâm “xây dựng Đảng bộ Công an thành phố trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng và đạo đức, có tính chiến đấu cao; đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, nhất là người đứng đầu; bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, trật tự, kỷ cương; phát huy truyền thống, xứng danh Công an Thủ đô anh hùng”.

Với mục tiêu đề ra như trên, Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội đã và sẽ chủ động, kịp thời tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong chỉ đạo triển khai các chủ trương, giải pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Một hướng đi nữa là Công an thành phố sẽ chú trọng hơn việc phòng ngừa hiệu quả các nguy cơ xung đột xã hội, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là an ninh mạng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức...

Thời gian tới, Công an thành phố sẽ đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các biện pháp để tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tội phạm, tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự, an toàn xã hội; chấp hành nghiêm pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai; nâng cao tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm. Toàn lực lượng sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, vừa bảo đảm thực thi pháp luật vừa tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác thi hành án phạt tù, tạm giam, tạm giữ, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ. Để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, góp phần từng bước xây dựng thành phố trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, công an các đơn vị, địa phương cũng quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, nhất là trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

Để triển khai được những nhiệm vụ trên, Đảng bộ Công an thành phố sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố và nâng cao tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt; bảo đảm hợp lý giữa số lượng và chất lượng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, vững về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ; nâng cao tiềm lực vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, trước mắt và lâu dài; phấn đấu xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ngoài ra, yêu cầu then chốt là phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Công an thành phố và Đảng bộ Công an các quận, huyện, thị xã; xây dựng Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh, là đảng bộ tiêu biểu, kiểu mẫu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn mới.

Phát huy truyền thống vẻ vang, trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII đề ra, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô, đóng góp vào thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Báo Hànộimới)

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới