HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Huyện ủy Gia Lâm đánh giá kết quả công tác tổ chức Đại hội điểm
Ngày đăng 28/02/2020 | 17:34  | View count: 783

Chiều 28/2/2020, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015- 2020; đánh giá kết quả tổ chức Đại hội điểm; tập huấn công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025.

   Dự Hội nghị có đồng chí Lê Anh Quân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đại biểu các Tổ công tác chỉ đạo Đại hội huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Toàn cảnh hội nghị

     Nhiệm kỳ 2015- 2020, công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý khóa XXI được chuẩn bị chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, quy định; chú trọng chất lượng và cơ cấu, tăng tỷ lệ cán bộ nữ. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020 có 8 đồng chí nữ, đạt tỷ lệ 18,6% (quy định là 15%); trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của cấp ủy khóa XXI được nâng lên so với nhiệm kỳ trước, 100% có trình độ chuyên môn Đại học trở lên (trong đó,  thạc sỹ chiếm 39,5%), trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị chiếm 90,7%, trình độ trung cấp lý luận chính trị chiếm 9,3%... Với trình độ, năng lực công tác, chất lượng đội ngũ Huyện ủy viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ Huyện. Công tác sắp xếp, kiện toàn cán bộ sau Đại hội được triển khai kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện còn 41 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy được kiện toàn đủ 13 đồng chí.

Đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy trình bày báo cáo tại hội nghị

   Đối với công tác tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, đến ngày 26/2/2020, Huyện ủy Gia Lâm đã chỉ đạo Đảng bộ xã Yên Viên và Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm tổ chức thành công Đại hội điểm. Cấp ủy 2 đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, chu đáo, bảo đảm theo yêu cầu. Văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị cơ bản đúng yêu cầu, nội dung hướng dẫn. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo đúng quy trình; công tác bầu cử tại đại hội và tại phiên họp lần thứ nhất của cấp ủy khóa mới được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục. Nghị quyết Đại hội cơ bản đạt yêu cầu về nội dung, kết cấu phù hợp, được đại hội nhất trí cao thông qua. Công tác tuyên truyền trước và trong đại hội được thực hiện tốt…

   Hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ những mặt làm được, chưa làm được và nguyên nhân, trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm trong công tác nhân sự cấp ủy, công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội, trong đó chú trọng công tác chuẩn bị đại hội; công tác tổ chức đại hội.

Đồng chí Lê Anh Quân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

   Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các Chi, Đảng bộ trực thuộc tiếp tục nghiên cứu kỹ Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về Đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện, trên hệ thống Đài phát thanh huyện, Đài truyền thanh cơ sở; chăng treo pa- nô, khẩu hiểu tại các khu trung tâm Huyện, xã, thị trấn. Các Chi, Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng văn kiện Đại hội, quan tâm xây dựng chương trình hành động rõ ràng, cụ thể. Các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giúp các Chi, Đảng bộ trực thuộc trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, tập trung làm tốt công tác giải quyết đơn thư và chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãnh phí để Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp./.

Vân Thư

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới