Giới thiệu chung

Giới thiệu về huyện ủy

Ngày đăng 10/09/2015 | 09:14 AM  | View count: 12469
ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN GIA LÂM Phát huy truyền thống cách mạng và anh hùng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương Gia Lâm giàu đẹp, dân chủ, văn minh. ...

hệ thống chính trị