các ban của hội đồng nhân dân

CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2016-2021

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Nguyễn Khắc Định

Trưởng ban

3.8768.847

Đỗ Thành Thuận

Phó Trưởng ban

3.6760.104

 

 

BAN PHÁP CHẾ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Đinh Tất Thắng

Trưởng ban

3.8766.523

Phạm Thị Tâm

Phó Trưởng ban

3.6760.104

 

 

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN GIA LÂM

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Hoàng Anh Tú

Chánh văn phòng

3.8276.911

Nguyễn Văn Quang

Phó Chánh văn phòng

3.6763.459

Trang Thành Nam

Phó Chánh văn phòng

3.8276.910

Lê Trần Thắng

Phó Chánh văn phòng

3.8276.215

 

hệ thống chính trị