bài viết chuyên sâu

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Gia Lâm
Ngày đăng 20/09/2022 | 23:03  | View count: 208

Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác thì công tác tuyên truyền, vận động khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Gia Lâm để bổ sung nguồn vốn cho vay đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

   

Điểm giao dịch của Ngân hàng CSXH  tại các xã, thị trấn

     Việc huy động tiền gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch được thực hiện thông qua 02 hình thức là huy động tiền gửi qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 258/258 Tổ TK&VV thực hiện ký Hợp đồng ủy nhiệm với Ngân hàng để huy động tiền gửi của tổ viên trong tổ với số tiền huy động đến ngày 31/08/2022 đạt 27,3 tỷ đồng, tăng 3.7 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 45.9% tổng nguồn vốn huy động; huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân đạt 32.2 tỷ đồng, giảm 9.2 tỷ đồng so với kế hoạch, chiếm 54.1% tổng nguồn vốn huy động tại Phòng giao dịch. Nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm đã góp phần quan trọng giúp cho hàng nghìn hộ dân là hội viên các Tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng CSXH Huyện để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh – sinh viên và nâng cao điều kiện sống của những hộ gia đình tại các vùng nông thôn,… Đến nay, tổng dư nợ cho vay tại Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm đạt trên 492 tỷ đồng. Có thể nói, đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi tiết kiệm đã mang lại hiệu quả thiết thực, vừa nâng cao ý thức tiết kiệm cho khách hàng, vừa bổ sung nguồn vốn để cho vay phát triển kinh tế đối bà con trên địa bàn Huyện”.

Tuyên truyền gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng CSXH  tại Hội nghị giao ban của hội Người cao tuổi Huyện.

     Để tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm, trong thời gian tới Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về huy động tiền gửi tiết kiệm đến với mọi tầng lớp dân cư, đặc biệt là huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ chức, cá nhân đã được Phòng giao dịch công khai thông tin về các hình thức gửi tiền, sản phẩm tiền gửi, kỳ hạn và lãi suất tiền gửi tại Trụ sở UBND của 22/22 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện. Với việc nhận tiền gửi tiền tiết kiệm của khách hàng được thực hiện ngay tại các Điểm giao dịch xã nên đã góp phần giảm được chi phí đi lại và rủi ro cho khách hàng gửi tiền. Đặc biệt, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng CSXH hiện nay tương đương với mức lãi suất huy động của các Ngân hàng thương mại Nhà nước và gửi tiền tại Ngân hàng CSXH được Nhà nước đảm bảo 100% khả năng thanh toán nên ngày càng thu hút nhiều khách hàng tham gia gửi tiền tại Ngân hàng CSXH. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH Huyện đã phối hợp với hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để khách hàng vay vốn tại các Tổ TK&VV nâng mức gửi tiền tiết kiệm tối thiểu hàng tháng từ 100.000 đồng lên 200.000 đồng/tháng. Với việc nâng mức gửi tiền tiết kiệm tối thiểu hàng tháng của các tổ viên tổ TK&VV sẽ giúp nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm đối với số tiền làm ra và tích lũy được một khoản tiền nhất định để trả nợ Ngân hàng khi đến hạn./.

Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm

 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới