bài viết chuyên sâu

Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên đối với các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 07/08/2022 | 16:17  | View count: 1130

Chiều 08/12/2021, tại kỳ họp thứ Ba, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội thông qua 12 mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Trong đó, có mức chi hỗ trợ thường xuyên đối với các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

      Theo đó, mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng Đội dân phòng là 30% lương tối thiểu vùng (1.176.000 đồng đối với 24 quận, huyện, thị xã có mức lương tối thiểu vùng I; 1.326.000 đồng đối với 06 huyện có mức lương tối thiểu vùng II).

     Mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội phó Đội dân phòng là 25% lương tối thiểu vùng (980.000 đồng với 24 quận, huyện, thị xã có mức lương tối thiểu vùng I); 1.105.000 đồng đối với 06 huyện có mức lương tối thiểu vùng II).

Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã quyết nghị 12 mức chi đặc thù

      Về nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội nêu rõ: Ngân sách quận, thị xã đảm bảo đối với lực lượng dân phòng tại các tổ dân phố. Ngân sách xã, thị trấn đảm bảo đối với lực lượng dân phòng tại các thôn.

     Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Gia Lâm có 164 Đội trưởng đội dân phòng và 164 Đội phó đội dân phòng do Chủ tịch UBND xã, thị trấn ban hành Quyết định bổ nhiệm. Công an xã, thị trấn có trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cùng cấp thành lập đội dân phòng và trực tiếp chỉ đạo đội dân phòng. Hiện nay, các đội dân phòng còn được bổ sung vào biên chế tham gia công tác PCCC ở khu dân cư./.

Toàn văn Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND xem Tại đây!

Minh Nguyễn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới