bài viết chuyên sâu

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Gia Lâm lần thứ XXI: "Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, phụ nữ Gia Lâm đoàn kết, sáng tạo, hành động vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ và bình đẳng giới..."
Ngày đăng 16/07/2021 | 08:40  | View count: 1183

Năm 2021 là năm tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, Ngày hội lớn của hội viên, phụ nữ trong toàn huyện. Trước thềm Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Gia Lâm lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao huyện đã có bài phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thanh Hương- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện về những nét mới trong công tác Hội và phong trào phụ nữ huyện Gia Lâm.

 

Bà Nguyễn Thanh Hương- Chủ tịch Hội LHPN huyện

   * Thưa bà, trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Gia Lâm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bà có thể khái quát vài nét nổi bật?

   Bà Nguyễn Thanh Hương- Chủ tịch Hội LHPN huyện: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm, sự phối hợp và tạo điều kiện của Cấp ủy, Chính quyền, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN huyện Gia Lâm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật, có những điểm nhấn quan trọng đó là Phụ nữ Gia Lâm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh”.

   Điển hình là trong thành tựu phát triển kinh tế chung của huyện có sự đóng góp không nhỏ của các tầng lớp phụ nữ. Chị em phụ nữ đã chủ động vươn lên phát triển kinh tế gia đình qua các mô hình trồng hoa, cây cảnh, rau an toàn, sản xuất gốm sứ, đồ da, may mặc và phát triển dịch vụ, thương mại du lịch. Cùng với đó, các tầng lớp phụ nữ trong toàn huyện cùng gia đình đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp ngày công lao động, kinh phí để xây dựng các công trình đường giao thông, công trình phúc lợi công cộng; tham gia thực hiện các đề án xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị; 20/20 xã của huyện đạt chuẩn xã nông thôn mới, 4/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện Gia Lâm được công nhận Huyện Nông thôn mới.

   Song song với đó, chị em phụ nữ cũng có những đóng góp tích cực trong các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, văn nghệ, phát triển cộng đồng, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, nuôi dạy, hình thành, phát triển nhân cách thế hệ trẻ, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

   Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tăng 2,06% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020; tỷ lệ phụ nữ ưu tú được kết nạp Đảng đạt 66,5% trong tổng số đảng viên mới kết nạp của nhiệm kỳ 2015 - 2020, thể hiện sự nỗ lực của phụ nữ học tập, phấn đấu vươn lên trong công việc và phục vụ xã hội.

   Trong nhiệm kỳ, Hội chú trọng vào chất lượng, hoạt động của tổ chức Hội có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu; nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, đa dạng, phong phú hơn, phù hợp từng đối tượng phụ nữ, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đa số hội viên.

   Sau một nhiệm kỳ nỗ lực, phấn đấu, với những kết quả đạt được, Hội LHPN huyện Gia Lâm nhiều năm liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2018 được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2, năm 2016 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen; 04 năm liên tục từ 2017 đến 2020 được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua.

   * Được biết, tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Gia Lâm lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026, Hội LHPN Huyện sẽ xây dựng những mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, bà có thể cho biết rõ hơn vấn đề này?

   Bà Nguyễn Thanh Hương- Chủ tịch Hội LHPN huyện: Trong 5 năm tới, trên cơ sở dự báo, đánh giá tình hình, thấy rõ những thuận lợi cơ bản và các khó khăn, thách thức; căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của huyện, được xác định tại Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng hoạt động của Trung ương Hội và Hội LHPN thành phố Hà Nội, Hội LHPN huyện Gia Lâm xác định mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2021- 2026 là Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ , huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ và bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng huyện Gia Lâm sớm trở thành quận, định hướng đến năm 2030 là đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại” và 10 chỉ tiêu cụ thể. Hội cũng sẽ tập trung thực hiện hiệu quả 02 khâu đột phá và 03 nhiệm vụ trọng tâm. Hai khâu đột phá được xác định là “Chủ động, sáng tạo tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp đáp ứng yêu cầu thành lập quận” Nâng cao năng lực, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở, trọng tâm là kỹ năng công tác xã hội và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ”. 03 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Một là hỗ trợ phụ nữ phát triển và hội nhập; vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Hai là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; Ba là tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Bà Nguyễn Thanh Hương- Chủ tịch Hội LHPN huyện gắn biển công trình "Sân chơi an toàn, thân thiện" tại xã Ninh Hiệp

   * Với những nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, Hội LHPN Huyện tập trung vào những giải pháp gì để đưa công tác Hội thực sự đi vào thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực?

   Bà Nguyễn Thanh Hương- Chủ tịch Hội LHPN huyện: Trong những năm tới, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội, công tác phụ nữ huyện Gia Lâm chắc chắn sẽ có những khó khăn, thách thức. Để hoạt động ngày càng tốt hơn và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Gia Lâm lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn Huyện quan tâm thực hiện một số giải pháp trọng là Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của BCH Hội LHPN các cấp; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội và tăng cường phối hợp, mở rộng các hoạt động liên kết.

   Đặc biệt, muốn xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, trước hết, đội ngũ cán bộ Hội phải có trình độ, năng lực, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, tư duy đổi mới, có kỹ năng vận động phụ nữ, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ, yêu cầu công tác phụ nữ và là hình ảnh tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.
Các cấp hội phụ nữ Huyện và cơ sở sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ; vận động phụ nữ học tập, nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Tăng cường giáo dục truyền thống, chính trị, tư tưởng, vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát huy vai trò, tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới