bài viết chuyên sâu

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Gia Lâm giải ngân cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
Ngày đăng 19/11/2020 | 06:04  | View count: 265

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, UBND huyện đã chỉ đạo Ngân hàng CSXH huyện khẩn trương triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại văn bản số 3335/UBND-NHCSXH ngày 30/10/2020 của Ngân hàng CSXH.

       Ngân hàng CSXH Huyện đã chủ động báo cáo, tham mưu cho Trưởng Ban đại diện HĐQT Huyện, chỉ đạo các cơ quan liên quan như Liên đoàn lao động, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thuế Huyện, Phòng lao động TB&XH, các phòng, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan, phối hợp tuyên truyền, đồng thời Ngân hàng CSXH chủ động làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai cho vay bảo đảm nhanh chóng, kịp thời.

       Hồ sơ vay vốn đã được đơn giản hóa, giảm nhiều thủ tục so với trước. Trong đó có việc khách hàng tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg. Đây là điểm mới, đã thay đổi rất quan trọng trong bộ hồ sơ thủ tục.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Gia Lâm ký kết hợp đồng vay vốn hỗ trợ trả lương cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

        Đến ngày 18/11/2020, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Gia Lâm đã giải ngân món vay đầu tiên cho Công ty Cổ phần thương mại và sản suất may mặc Thái Dương trên địa bàn Thị trấn Trâu Quỳ có sự chứng kiến của lãnh đạo Liên đoàn Lao động Huyện và cơ sở, trả lương ngừng việc 3 tháng cho 23 lao động, với lãi suất 0% trong 12 tháng.

Doanh nghiệp may mặc đầu tiên được hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

      Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH Gia Lâm tiếp tục triển khai công tác cho vay hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19, đảm bảo Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg đi vào cuộc sống./.

Ngân hàng CSXH Gia lâm

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới