bài viết chuyên sâu

Ngân hàng CSXH huyện Gia lâm tháo gỡ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày đăng 30/10/2020 | 22:44  | View count: 204

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Gia lâm tiếp tục triển khai nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

    Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có nội dung giao Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay đối với người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính để trả lương ngừng việc cho người lao động.

        Ông Nguyễn Hồng Dân – Phó Giám đốc Sở LĐ – TB&XH Hà Nội làm việc với trưởng Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện Gia lâm về  Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg.

   Thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính Phủ ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

    Để kịp thời đưa chính sách đi vào cuộc sống, NHCSXH huyện Gia Lâm hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động, những điều kiện vay được thông thoáng hơn so với quy định cũ để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận hơn:

    Điều kiện vay vốn là doanh nghiệp có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/12.

    Người sử dụng vay vốn phải có doanh thu quý 1 năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý 4 năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, doanh nghiệp phải không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/ 2019.

   Doanh nghiệp được vay tối đa không quá 3 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/12. Mức cho vay tối đa một tháng bằng 50% mức chi lương tối thiểu vùng.

   Lãi suất cho vay là 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. Thời hạn cho vay do ngân hàng chính sách nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

   Theo đó, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng...Đây là chính sách hỗ trợ người lao động thông qua hình thức cho người sử dụng lao động vay, cần sự chung tay vào cuộc của tất cả cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện thực hiện tốt việc tuyên truyền chính sách, phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chính sách để chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, tránh tiêu cực, đảm bảo công khai, minh bạch để hoạt động tín dụng chính sách xã hội nói chung, cũng như chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo Quyết định 32 đi vào cuộc sống, góp phần đẩy lùi dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Ngân hàng  CSXH huyện Gia Lâm

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới