văn hóa xã hội

Học viên lớp nguồn của Thành phố Hà Nội trao đổi kinh nghiệm về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng công chức cấp xã tại huyện Gia Lâm
Ngày đăng 10/07/2024 | 13:38  | View count: 86

Sáng ngày 10/7/2024, Sở Nội vụ- Học viện hành chính quốc gia- UBND huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Các đại biểu tham dự hội nghị

   Dự hội nghị có ông Đinh Mạnh Hùng- Phó Giám đốc Sở nội vụ; bà Lê Phương Thuý- Phó Trưởng ban, Ban quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia; ông Trương Văn Học- Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND Huyện. 

 Ông Đinh Mạnh Hùng- Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội phát biểu tại hội nghị

   Tham gia trao đổi kinh nghiệm có 100 học viên là lãnh đạo cấp phòng và quy hoạch lãnh đạo cấp phòng phụ trách lĩnh vực Nội vụ thuộc sở, ngành và phòng nội vụ UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Chương trình học tập thực tế là một hoạt động thiết thực và bổ ích, giúp cho các học viên tìm hiểu và tiếp cận trực tiếp với thực tế công tác quản lý nhà nước ở địa phương; thực hiện phương châm lý luận liên hệ với thực tiễn... Thông qua đó, các học viên sẽ nắm bắt, phân tích, đánh giá, tổng hợp tình hình và giải quyết một số vấn đề đặt ra trên cơ sở thực tế.

   Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe khái quát về tình hình kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Gia Lâm trong thời gian qua cũng như những bài học kinh nghiệm về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, sử dụng công chức của huyện Gia Lâm trong quá trình sắp xếp các đơn vi hành chính cấp xã, xây dựng nông thôn mới nâng cao và quá trình thực hiện huyện lên quận, …

Ông Trương Văn Học - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, PCT.UBND huyện phát biểu tại hội nghị

   Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Học trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các đại biểu, lãnh đạo các sở, ngành; học viên của lớp bồi dưỡng đối với huyện Gia Lâm. Đồng thời mong muốn các đại biểu từ chuyến học tập thực tế tại huyện Gia Lâm sẽ có những bài học, kinh nghiệm thực tiễn, phát hiện mới trong công tác quản lý hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết, văn bản của Trung ương, Thành phố về đổi mới bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị./.

Kim Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới