văn hóa xã hội

Hội nghị báo cáo về chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng chuyên canh huyện Gia Lâm giai đoạn 2021- 2023 và kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2024
Ngày đăng 23/05/2024 | 07:34  | View count: 128

Chiều ngày 23/5/2024, UBND huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị báo cáo về chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng chuyên canh huyện Gia Lâm giai đoạn 2021- 2023 và kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2024. Dự chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Văn Học- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị

   Sau 02 năm triển khai Đề án nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, cùng với tập trung đầu tư phát triển kinh tế toàn diện trên các lĩnh vực, dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ, triển khai Nghị quyết của HĐND, UBND Huyện quan tâm ưu tiên đầu tư phát triển nông nghiệp, Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Huyện đã có nhiều chuyển biển, từng bước phát triển ổn định theo hướng sản xuất hàng hóa đem lại hiệu quả cao tích cực. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản bình quân 02 năm đạt 2,09% (Đề án 2,0 - 2,5%). Tỷ trọng nông nghiệp, thủy sản giảm dần theo hướng tích cực so với các ngành kinh tế chủ yếu của Huyện như công nghiệp xây dựng, dịch vụ nhưng giá trị ngành sản xuất nông nghiệp, thủy sản nằm sau tăng hơn năm trước. Cụ thể năm 2021 tỷ trọng nông nghiệp thủy sản của Huyện là 8,29%, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản là 1.051,7 tỷ đồng, đến năm 2023 tỷ trọng nông nghiệp thủy sản của Huyện là 6,8%, giá trị sản xuất ngành nông nghiện thủy sản đạt 1.090, tỷ đồng. (Đề án phấn đấu tỷ trọng nông nghiệp, thủy sản xuống 5,5%). Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2023 đạt 75,8 triệu đồng năm (Đề án 80 triệu đồng năm).

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phát biểu ý kiến tại hội nghị

   Kết quả cụ thể cho thấy, quy hoạch sản xuất theo hướng hàng hoá, quy mô tập trung, sau 3 năm tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, tại 10 xã có diện tích sản xuất nông nghiệp ổn định ngoài đô thị gồm Phù Đồng Văn Đức, Trung Mầu, Dương Quang, Kim Sơn, Lệ Chi, Cổ Bi, Phú Thị Kim Lan, Đặng Xá. Trong lĩnh vực trồng trọt, theo Đề án, diện tích lúa cần chuyển đổi đến năm 2025 còn 649,84ha. Đến hét năm 2023, tổng diện tích lúa, màu hiệu quả kinh tế thấp đã chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh là 304,13ha (đạt 53,59% kế hoạch của Đề án- Đề án 567,46ha), tập trung ở một số xã có diện tích chuyển đổi mạnh như xã Phù Đổng 70ha, Trung Màu 25ha, Dương Xá 65ha, Dương Quang 15ha, Lệ Chi 15,1ha, Yên Thường 10ha, Văn Đức 18,28ha, Đặng Xá 5ha…. Sau khi thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch vùng đã hình thành được một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tạo điều kiện thuận lợi để các hộ nông dân áp dụng tiến bộ KHKT, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ vào sản xuất.

   Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, tập huấn triển khai Đề án được thực hiện. Đến nay đã tổ chức được 28/120 lớp tuyên truyền, tập huấn nần cao kiến thức sản xuất rau, hoa, quả đảm bảo ATVSTP; 15/55 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX, nhóm trưởng PGS. Huyện cũng đã xây dựng 2 điểm trưng bày, cung ứng sản phẩm OCOP và chứng nhận các sannr phẩm OCOP của Huyện.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

   Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ các kết quả đạt được, đi sâu phân tích những tồn tại, hạn chế như một số chỉ tiêu khóa hoàn thành chỉ tiêu đặt ra như tỷ trọng ngành nông nghiệp thủy sản; chỉ tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, màu sang trồng cây ăn quả, cây cảnh…; việc chỉ đạo sản xuất năm 2024 cần sát khung thời vụ, việc hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai…

Đồng chí Trương Văn Học - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

   Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Học yêu cầu UBND, HTX của các xã cần rà soát lại các chỉ tiêu, thông tin kết quả đến cơ quan Thường trực để hoàn thiện nội dung báo cáo; đối soát lại với kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm 2024. UBND, HTX các địa phương trong toàn huyện triển khai thực hiện toàn diện theo sự chỉ đạo của UBND huyện, ngành dọc cấp trên; chủ động rà soát thực hiện đảm bảo chỉ tiêu được giao và phối hợp với phòng Kinh tế huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, chú trong thực hiện tốt công tác vệ sinh đồng ruộng. Phòng Kinh tế huyện cần phát huy vai trò của cơ quan Thường trực, tham mưu có hiệu quả các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu qảu đề án; rà soát lại các chỉ tiêu và xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện đúng khung thời vụ, đạt hiệu quả thiết thực; Chủ động phối hợp, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn sản xuất và tham mưu hỗ trợ người dân về chế độ chính sách, nhất là hỗ trợ người dân ứng dụng tiến bộ KHKT cũng như thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai. Các phong, ban, ngành huyện tiếp tục phối hợp để triển khai các mô hình sản xuất hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát và tham mưu cho UBND huyện trong thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng chuyên canh huyện Gia Lâm và trong sản xuất nông nghiệp năm 2024./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới