văn hóa xã hội

Huyện Gia Lâm triển khai giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
Ngày đăng 21/05/2024 | 07:38  | View count: 84

Chiều ngày 20/5/2024, UBND huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị triển khai giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dung tiền mặt. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Văn Học - Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện.

Lãnh đạo BHXH huyện trình bày báo cáo tại hội nghị

   Theo báo cáo của BHXH huyện Gia Lâm, tính đến thời điểm này, qua rà soát, tổng số người hưởng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH toàn huyện là 17.639 người (13.682 người hưởng chế độ hưu trí; 1.038 người hưởng chế độ mất sức lao động; người hưởng chế độ theo QĐ 613 là 933 người….). Trong đó, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua ATM là 3.662 người, chiếm tỷ lệ 20.76%; số người vận động, hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng là 13.977 người.

Đại biểu các xã, thị trấn phát biểu thảo luận tại hội nghị

   Phương thức chi trả chế độ lương hưu, trợ cấp qua thẻ ATM giúp người hưởng lương hưu hàng tháng không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả. Phương thức chi trả này cũng bảo đảm người tham gia được nhận chế độ đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, an toàn, đúng thời gian quy định. Đối với cơ quan chi trả, việc tổ chức thực hiện phương thức này bảo đảm mục tiêu an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển và lưu trữ, tránh được sai sót, giảm bớt áp lực, thời gian trong tổ chức chi trả và các bước trung gian qua chủ sử dụng lao động.

Đồng chí Trương Văn Học - PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Văn Học - PCT UBND huyện cho rằng: Việc thanh toán không dùng tiền mặt cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH là một trong những nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi, thụ hưởng và nhận định đúng các chính sách của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, để đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dung tiền mặt, đồng chí PCT UBND huyện yêu cầu các đơn vị ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác hỗ trợ, tuyên truyền phổ biến, vận động để mở thẻ, tài khoản thanh toán cho đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, thống nhất quy trình rà soát, cập nhật tài khoản khoản thanh toán trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dữ liệu của ngành BHXH. Đề nghị cơ quan BHXH huyện phối hợp cung cấp danh sách các đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH cho các đơn vị có liên quan để thực hiện việc mở tài khoản và chi trả không dùng tiền mặt; các ngân hàng có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục mở tài khoản cho các đối tượng. Thống nhất chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua các tổ chức Ngân hàng trên cơ sở tự nguyện lựa chọn của các đối tượng thụ hưởng chính sách và việc mở tài khoản cho các đối tượng phải được hoàn thành trước ngày 30/05/2024./.

Phương Lộc

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới