văn hóa xã hội

03 tháng đầu năm 2024 doanh số cho vay của Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm đạt trên 60 tỷ đồng
Ngày đăng 16/04/2024 | 17:59  | View count: 154

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Gia Lâm vừa nhóm họp, đánh giá kết quả hoạt động 3 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trương Văn Học - Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT. UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm chủ trì hội nghị.

       Theo báo cáo của Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm, 3 tháng đầu năm 2024, bám sát kế hoạch, chương trình công tác, đơn vị đã tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, các giải pháp để triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ngay từ những tháng đầu năm, đảm bảo giữ vững chất lượng tín dụng và duy trì ổn định; công tác tài chính, kế toán, hành chính tổ chức, kiểm tra kiểm soát, thông tin tuyên truyền đạt kết quả tốt. Hoạt động tại đơn vị được đảm bảo cả về chất lượng và tăng trưởng.

03 tháng đầu năm, nguồn vốn Ngân hàng CSXH đã cho vay 1.235 lượt hộ

      Tổng nguồn vốn đạt 582.500 triệu đồng, tăng 35.000 triệu đồng (6,4%) so với cuối năm 2023 (Trong đó nguồn Trung ương 289.573 triệu đồng, nguồn nhận ủy thác tại địa phương 292.927 triệu đồng, Ngân sách huyện 19, 7 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra)

        Doanh số cho vay đạt 60.000 triệu đồng; doanh số thu nợ 25.764 triệu đồng; tổng dư nợ 581.750 triệu đồng, tăng 34.235 triệu đồng (6,25%) so với năm 2023 với 9.839 hộ vay vốn, đạt 99,9% kế hoạch; triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn, hoạt động nghiệp vụ tại “Điểm giao dịch xã, thị trấn” được thực hiện đúng quy định; Nguồn vốn tăng trưởng được chủ động triển khai sớm, thu nợ quay vòng kịp thời, hiệu suất sử dụng vốn cao, không có nợ quá hạn, nợ gia hạn; Chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn tốt (260/260 Tổ chấm điểm xếp loại Tốt).

       Tổng số huy động tiền gửi 69.275 triệu đồng, tăng 6.769 triệu đồng so với năm 2023. Trong đó: Huy động tiền gửi tại tổ TK&VV 35.391 triệu đồng với 100% hộ vay thông qua 260 tổ TK&VV và Huy động tiết kiệm dân cư đạt 33.884 triệu đồng.

        Trong 03 tháng đầu năm, nguồn vốn Ngân hàng CSXH đã cho vay 1.235 lượt hộ. Trong đó, cho vay giải quyết việc làm 726 lao động; cho vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường 509 hộ; hỗ trợ cải tạo và xây mới hơn 1.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh.

Đồng chí Trương Văn Học - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm phát biểu tại hội nghị

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Trương Văn Học yêu cầu Ngân hàng CSXH, các thành viên HĐQT, các ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW theo Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021của Ban Bí thư Trung ương; Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 48-KH/TU của Thành ủy, 296/KH-UBND của UBND thành phố và Kế hoạch số 55-KH/HU của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Phối hợp Phòng Lao động TB&XH, Phòng Kinh tế và UBND các xã, thị trấn căn cứ Chương trình 04-CTr/TU và 08-CTr/TU của Thành ủy rà soát, tổng hợp các đối tượng có nhu cầu vay vốn, đảm bảo triển khai cho vay các đối tượng hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật được vay vốn; các đối tượng khác vay chương trình giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, các làng nghề truyền thống, các chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện; chương trình NS&VSMT nông thôn; Đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư. Phấn đấu sớm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao; Nâng cao chất lượng công tác ủy thác, quản lý vốn tín dụng chính sách, hiệu quả sử dụng vốn và đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát của Hội đoàn thể nhận ủy thác, đảm bảo giữ vững chất lượng tín dụng. Phối hợp công tác tuyên truyền và tổ chức tập huấn nhằm quản lý tốt vốn tín dụng chính sách./.

Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới