văn hóa xã hội

Huyện Gia Lâm hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
Ngày đăng 31/03/2024 | 17:13  | View count: 1442

Theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, từ 7h30 sáng 31/3/2024, huyện Gia Lâm tổ chức triển khai lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đối với 12 đơn vị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và 4 đơn vị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của đơn vị hành chính cấp xã.

   Theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Gia Lâm, Huyện sẽ có 12 đơn vị thực hiện việc hợp nhất để thành lập đơn vị hành chính mới trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích và dân số các đơn vị cùng vị trí địa lý, đó là: hợp nhất xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên thành đơn vị hành chính mới là thị trấn Yên Viên; hợp nhất xã Phù Đổng và xã Trung Mầu thành xã Phù Đổng; hợp nhất xã Đình Xuyên và xã Dương Hà thành xã Thiên Đức; hợp nhất xã Kim Sơn và xã Phú Thị thành xã Phú Sơn; hợp nhất xã Đông Dư và xã Bát Tràng thành xã Bát Tràng; nhập xã Kim Lan và xã Văn Đức thành xã Kim Đức. Huyện còn có 04 đơn vị trong Khu đô thị Gia Lâm, gồm: các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn và thị trấn Trâu Quỳ thực hiện điều chỉnh một phần địa giới hành chính.

Đoàn xe tuyên truyền lưu động của Trung tâm VHTT&TT Gia Lâm tới các xã, thị trấn

   Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả của công tác quản lý hành chính, góp phần giải quyết khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước, củng cố và tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Đội ngũ cán bộ, công chức sẽ tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng thời, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ góp phần tập trung được nguồn lực đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, hạn chế tối đa tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Địa giới hành chính được mở rộng cũng góp phần làm tăng giá trị sử dụng đất đai, tạo ra những ngành nghề và việc làm mới, nâng cao giá trị lao động, tạo môi trường ứng dụng khoa học, công nghệ, tạo nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động...

Các đồng chí lãnh đạo huyện kiểm tra công tác lấy ý kiến cử tri tại xã Dương Hà

   Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, huyện Gia Lâm đã tập trung chỉ đạo 16 xã, thị trấn tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương, quan điểm chỉ đạo của trung ương, Thành phố và huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn; hoàn thành việc lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri tham gia lấy ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại trụ sở UBND cấp mình và nhà văn hóa các thôn, TDP trước đó gần một tháng. Ngày 31-3-2024, đồng loạt 16 xã, thị trấn với 105 Tổ công tác sẽ trực tiếp tới các hộ gia đình để tuyên truyền, lấy ý kiến của cử tri về việc hợp nhất các đơn vị hành chính và điều chỉnh địa giới hành chính.

Đồng chí Trương Văn Học - PCT.UBND huyện kiểm tra danh sách niêm yết cử tri tại xã Đông Dư

   Theo Đề án của huyện Gia Lâm, nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Trung Mầu (có toàn bộ diện tích tự nhiên 4,30 km2, đạt 20,49% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 6.246 người, đạt 78,08% so với tiêu chuẩn) và nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phù Đổng (có toàn bộ diện tích tự nhiên 11,82 km2, đạt 56,29% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 15.768 người, đạt 197,1% so với tiêu chuẩn). Sau sắp xếp thì ĐVHC mới có diện tích tự nhiên 11,12 km2 (đạt 76,79% so với tiêu chuẩn); Quy mô dân số 22.014 người (đạt 275,18% so với tiêu chuẩn) và tên gọi ĐVHC sau khi sắp xếp là xã Phù Đổng.

   Đúng 07h00 sáng nay 31/3/2024, 06 Tổ công tác của xã Phù Đổng đã có mặt tại 06 thôn để tuyên truyền, lấy ý kiến của cử tri về hợp nhất đơn vị hành chính. Trước khi xuống địa phương, các thành viên đều được tập huấn về tuyên truyền và lấy ý kiến cử tri.

Tổ Phù Dực 1 tuyên truyền, lấy ý kiến cử tri Hoàng Đức Cường về chủ trương hợp nhất xã Phù Đổng và xã Trung Mầu

   Theo phân công, Tổ Phù Dực 1 có nhiệm vụ tuyên truyền, lấy ý kiến 1.767 cử tri tại 656 hộ gia đình ở thôn Phù Dực 1. Ông Hoàng Đức Cường- thôn Phù Dực 1, xã Phù Đổng cho biết, gia đình đã được tuyên truyền rõ về chủ trương, lợi ích của việc sắp xếp đơn vị hành chính. “Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã sẽ tinh giản được bộ máy cán bộ địa phương, không ảnh hưởng đến đời sống người dân. Chúng tôi ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố. Gia đình tôi đồng tình, nhất trí cao với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính của xã Phù Đổng và xã Trung Mầu thành xã Phù Đổng”, ông Hoàng Đức Cường chia sẻ thêm.

Đồng chí Trương Văn Học - PCT.UBND huyện kiểm tra danh sách niêm yết cử tri tại xã Đình Xuyên

   Tương tự, nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đình Xuyên (có diện tích tự nhiên là 3,08 km2, đạt 14,68% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 11.396 người, đạt 142,45% so với tiêu chuẩn) và nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Hà (có diện tích tự nhiên là 2,70 km2, đạt 12,89% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 7.452 người, đạt 93,15% so với tiêu chuẩn). Sau sắp xếp thì ĐVHC mới có diện tích tự nhiên là 5,79 km2 (đạt 27,57% so với tiêu chuẩn); Quy mô dân số 18.848 người (đạt 235,60% so với tiêu chuẩn); số dân là người dân tộc thiểu số 158 người (chiếm 0,83% dân số) và tên gọi ĐVHC sau khi sắp xếp là xã Thiên Đức.

   Ông Nguyễn Đức Tuấn- thôn 3, xã Đình Xuyên cũng rất ủng hộ chủ trương hợp nhất hai xã Đình Xuyên và Dương Hà với tên mới là xã Thiên Đức. “Sau khi được xã tuyên truyền, chúng tôi hiểu việc hợp nhất hai xã không ảnh hưởng đến đời sống của người dân, mà ngược lại còn tạo cơ hội cho địa phương phát triển hơn khi có không gian rộng hơn, thuận lợi hơn cho việc quy hoạch. Gia đình và bản thân tôi rất ủng hộ việc hợp nhất 2 xã”.

PCT.UBND huyện Trương Văn Học kiểm tra công tác lấy ý kiến cử tri tại xã Kim Sơn

   Đối với xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên, nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Yên Viên ( có diện tích tự nhiên là 3,73 km2, đạt 17,79% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 14.484 người, đạt 181,05% so với tiêu chuẩn ) và nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên ( có diện tích tự nhiên là 0,97 km2, đạt 4,65% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 13.162 người, đạt 164,52% so với tiêu chuẩn ). Sau sắp xếp thì ĐVHC mới có diện tích tự nhiên 4,71 km2 ( đạt 33,64% so với tiêu chuẩn ); Quy mô dân số 27.646 người ( đạt 345,57% so với tiêu chuẩn ) và tên gọi ĐVHC sau khi sắp xếp là thị trấn Yên Viên.

Xã Yên Viên tổng hợp số phiếu lấy ý kiến cử tri

   Tính đến hết buổi sáng 31/3/2024, xã Yên Viên đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri tại 09 thôn, TDP trên địa bàn (đạt 100%), trong đó có 99,57% số cử tri đồng ý với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; 0,43% số cử tri không đồng ý. Trao đổi về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Viên Nguyễn Văn Kỷ cho biết: “Ngay sau khi có sự chỉ đạo của Huyện, UBND xã rà soát và tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và 9 cơ sở thôn, TDP từ ngày 24/2. Đến nay, toàn xã có trên 10.276 cử tri có mặt ở địa phương. Xã cũng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các hội nghị, trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai các văn bản để mọi người hiểu về chủ trương hợp nhất đơn vị hành chính, ngày lấy ý kiến cử tri. Địa phương đã xây dựng phương án chi tiết để bảo đảm hoàn thành việc lấy ý kiến trong ngày 31/3. Và trưa nay, chúng tôi cơ bản đã hoàn thành việc lấy ý kiến củ tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã”.

Tổ lấy ý kiến cử tri xã Kim Lan đến tận nhà dân để lấy ý kiến cử tri

   Đối với xã Văn Đức và xã Kim Lan, sau khi hợp nhất sẽ trở thành đơn vị hành chính mới là xã Kim Đức. Chủ tịch UBND xã Văn Đức Trần Xuân Điệu thông tin: “Địa bàn xã có 5.921 cử tri tại 2.259 hộ gia đình ở 5 thôn. Với sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong buổi sáng 31-3, xã Văn Đức đã hoàn thành công tác lấy ý kiến 100% số cử tri tại 5 thôn với 99,27 cử tri đồng ý với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính”.

   Anh Chử Đức Hào- thôn Chử Xá, xã Văn Đức cho biết, “việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là rất thiết thực, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý hành chính nhà nước; giúp tinh giản bộ máy, góp phần vào sự thành công trong cải cách hành chính và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn”.

PCT.UBND huyện Trương Văn Học kiểm tra công tác lấy ý kiến cử tri tại xã Phú Thị

   Tính đến 17h00 ngày 31/3/2024, các xã, thị trấn thuộc diện điều chỉnh trên địa bàn huyện Gia Lâm đã hoàn thành công tác lấy ý kiến đối với 100% số cử tri về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Lấy ý kiến cử tri về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tại thị trấn Trâu Quỳ

   Theo kế hoạch, UBND các xã, thị trấn tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn gửi HĐND cấp mình và gửi về UBND huyện trước ngày 05/4/2024; UBND huyện tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn trình HĐND huyện xem xét, quyết nghị (trước ngày 09/4/2024) và gửi về UBND Thành phố trước ngày 10/4/2024./.

Nhóm PV

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới