văn hóa xã hội

Phát huy hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã Phú Thị
Ngày đăng 18/03/2024 | 21:25  | View count: 203

Trong những năm qua, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Huyện Gia Lâm được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Gia Lâm để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên trong cuộc sống góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

     Từ nguồn vốn vay lãi xuất thấp này đã giúp nhiều hộ vay đầu tư mua bán nhỏ, cải tạo vườn, chăn nuôi. Thời điểm khó khăn nhất, nguồn vốn cho vay của Ngân hàng CSXH đã cứu cánh cho nhiều gia đình, tạo điều kiện gia đình phát triển kinh tế. Qua đó hộ dân đã vượt qua khó khăn, từng bước có cuộc sống ổn định.

Điểm trực giao dịch của Ngân hàng CSXH Huyện Gia Lâm tại xã Phú Thị

     Thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện, nhiều mô hình kinh tế ở xã Phú Thị đã phát huy hiệu quả với các chương trình cho vay như: nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay tạo việc làm ... Từ nguồn vốn ưu đãi này của Ngân hàng CSXH huyện đã thúc đẩy người dân trong xã phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cũng như góp phần thiết thực nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Đức Chấn - Chủ tịch UBND xã Phú Thị - Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm cho biết: “Trong những năm qua, UBND Xã  đã tạo điều kiện để hộ dân được tiếp cận các nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện đã giúp cho nhiều hộ dân có vốn thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần xây dựng xã Phú Thị trở thành xã nông thôn mới nâng cao”.

Nhiều hộ nghèo xã Phú Thị thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH Huyện Gia Lâm

     Đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2024, tổng dư nợ của xã Phú Thị đạt 20.9 tỷ đồng, trong đó cho vay Chương trình giải quyết việc làm đạt 14.5 tỷ với 305 hộ vay, cho vay Chương trình Nước sạch và vệ sinh ội trường đạt 5.56 tỷ với 325 hộ vay, cho vay nhà ở xã hội với 2 hộ với số tiền là 810.6 triệu.

Lãi xuất cho vay tại Ngân hàng CSXH Huyện Gia Lâm

      Để nguồn vốn đến tay người dân có hiệu quả; hàng năm, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức tập huấn, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chương trình tín dụng mới, của tỉnh và địa phương; thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tại 22 xã, thị trấn. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, rà soát chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra việc bình xét cho vay đảm bảo công khai, minh bạch, đôn đốc, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng quy định. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức Hội rà soát lại các đối tượng đủ điều kiện vay vốn, để các hộ được tiếp cận nguồn vốn trong thời gian sớm nhất./.

Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới