văn hóa xã hội

Các xã thị trấn của huyện Gia Lâm đã tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân năm 2024
Ngày đăng 08/03/2024 | 15:57  | View count: 130

Trong những ngày qua, các thôn, tổ dân phố, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân (ĐBND) nhằm tiếp tục phát huy dân chủ của Nhân dân trong xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở, các quy định tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Hội nghị đại biểu nhân dân TT Yên Viên

   Ngay từ đầu năm 2024, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với UBND huyện Gia Lâm  xây dựng Kế hoạch liên tịch số 05/KH-UBND-UBMTTQ ngày 04/01/2024 về tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2024 bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở với chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 

Hội nghị đại biểu nhân dân xã Ninh Hiệp

   Theo đó, các xã, thị trấn đã triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị đảm bảo theo quy định. Qua tổng hợp, đã có 164 thôn, TDP tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân, số đại biểu về dự hội nghị cấp thôn là trên 22 nghìn đại biểu với 1.248 ý kiến phát biểu tham gia.  Các ý kiến tập trung bàn các nội dung về thực hiện tang văn minh, tiến bộ; xây dựng văn hóa khu dân cư; phòng chống tệ nạn xã hội, hành vi ứng xử văn hóa, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Đến hết ngày 07/03/2024, 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức xong hội nghị Đại biểu nhân dân. Số đại biểu dự họp là 3.416 người, có 131 ý kiến đóng góp. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thể hiện tính dân chủ, trao đổi bàn biện pháp giúp các khu dân cư nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh", nâng cao chất lượng bình xét gia đình văn hoá, làng văn hóa, nâng cao chất lượng thực hiện các nội dung bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, bàn các biện pháp để thực hiện, mục tiêu đặt ra cho các cuộc vận động cũng như các tiêu chí trong lĩnh vực văn hoá. 

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng- PCT UBMTTQ huyện phát biểu tại hội nghị đại biểu nhân dân xã Dương Xá

   Theo đánh giá của UB.MTTQ huyện Gia Lâm, hội nghị đại biểu nhân dân năm 2024 được chuẩn bị chu đáo, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp uỷ, UBND và các đoàn thể của xã, thị trấn, nhân dân thực sự phát huy dân chủ; các xã, thị trấn đã chủ động tổ chức tốt hội nghị. Chất lượng báo cáo được nâng lên, không lan man, kiểm điểm những việc cụ thể làm được và chưa được mà Nghị quyết năm 2023 ở từng địa phương đề ra. Việc tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân tại các cơ sở được tổ chức đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và thiết thực, bàn những nội dung cụ thể. Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2024 trên địa bàn huyện Gia Lâm đã thực sự trở thành "diễn đàn" của dân, nơi lắng nghe tiếng nói của Nhân dân./.

Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới