văn hóa xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội khen thưởng 19 tập thể, 153 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách
Ngày đăng 20/11/2023 | 22:10  | View count: 84

Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện Gia Lâm vừa công bố Quyết định của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP. Hà Nội về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách thời gian qua. Trong đó, huyện Gia lâm có 19 tập thể và 153 cá nhân, với tổng số tiền khen thưởng 213.6 triệu đồng.

     Thời gian qua, Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm đã triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; kịp thời rà soát đối tượng, nhu cầu vay vốn, giải ngân nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con và các đối tượng chính sách được vay vốn để khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống.

Đại diện Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xã Đa Tốn

     Tính đến 20/11/2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 534.2 tỷ đồng, tăng 30.7 tỷ đồng so với năm 2022. Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm được giao kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng 31 tỷ đồng (tăng 8%); Doanh số cho vay 169 tỷ đồng, doanh số thu nợ 132 tỷ đồng,

Đại diện Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xã Kiêu Kỵ

      Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch dư nợ các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Trung ương và Thành phố giao năm 2023; rà soát, xác định nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng chính sách từng chương trình tín dụng để xây dựng Kế hoạch tín dụng năm 2024 và giai đoạn 2024-2026 theo đúng quy định, tiếp tục thực hiện Đề án cho vay giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH huyện, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn./.

Ngân hàng CSXH huyện Gia Lâm 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới