văn bản chỉ đạo của ubnd

Kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá năm 2024"

Ngày đăng 21/12/2023 | 09:16 AM  | View count: 94
Tải Kế hoạch về tại đây!

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống truyền thanh cơ sở

Ngày đăng 18/01/2022 | 03:15 PM  | View count: 279
Tải Văn bản về tại đây!

Thông báo danh sách các cơ sở kinh doanh karaoke có quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke năm 2020

Ngày đăng 27/12/2021 | 04:46 PM  | View count: 485
Tải Quyết định và danh sách các cơ sở kinh doanh bị thu hồi giấy phép về tại đây!

Công khai lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm thời kỳ 2021-2030

Ngày đăng 27/12/2021 | 04:26 PM  | View count: 634
Tải Văn bản chi tiết về tại đây!

Công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm

Ngày đăng 27/12/2021 | 04:22 PM  | View count: 530
Tải Văn bản chi tiết về tại đây!

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2021, Dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2022

Ngày đăng 24/12/2021 | 09:21 AM  | View count: 268
Tải Báo cáo chi tiết về tại đây!

Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2021

Ngày đăng 24/11/2021 | 02:46 PM  | View count: 210
Tải Kế hoạch về tại đây!

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách huyện Gia Lâm năm 2021

Ngày đăng 28/10/2021 | 09:07 AM  | View count: 387
Tải Quyết định về tại đây!

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Gia Lâm

Ngày đăng 27/10/2021 | 09:51 AM  | View count: 269
Tải văn bản về tại đây!

Thông báo về việc tiếp tục kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Ngày đăng 23/09/2021 | 02:52 PM  | View count: 566
Tải Thông báo về tại đây!  

Công văn về việc triển khai tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động năm 2021

Ngày đăng 01/07/2021 | 04:52 PM  | View count: 468
Tải Công văn về tại đây!

Quyết định về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/06/2021 | 04:07 PM  | View count: 637
Ban tổ chức Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19" trên địa bàn thành phố Hà Nội

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới