Trang chủ

UBND Huyện

Lịch công tác UBND

 Tuần  Ngày bắt đầuNgày kết thúc
 Lịch công tác [Tải xuống] 21/5/201827/5/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 14/5/201820/5/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 07/5/201813/5/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 30/4/201806/5/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 23/4/201829/4/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 16/4/201822/4/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 09/4/201815/4/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 02/4/201815/4/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 26/3/201808/4/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 19/3/201801/4/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 12/3/201825/3/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 05/3/201818/3/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 26/02/201811/3/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 12/02/201804/3/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 05/02/201804/3/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 29/01/201804/02/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 22/01/201828/01/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 15/01/201821/01/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 08/01/201814/01/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 01/01/201807/01/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 25/12/201731/12/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 18/12/201724/12/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 11/12/201717/12/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 04/12/201710/12/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 27/11/201703/12/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 20/11/201726/11/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 13/11/201719/11/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 06/11/201712/11/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 30/10/201705/11/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 23/10/201729/10/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 16/10/201722/10/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 09/10/201715/10/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 02/10/201708/10/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 25/9/201701/10/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 18/9/201724/9/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 11/9/201717/9/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 04/9/201710/9/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 28/8/201703/9/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 21/8/201727/8/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 14/8/201720/8/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 07/8/201713/8/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 31/7/201706/8/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 24/7/201730/7/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 17/7/201723/7/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 10/7/201716/7/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 03/7/201709/7/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 26/6/201702/7/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 19/6/201725/6/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 12/6/201718/6/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 05/6/01711/6/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 29/5/201704/6/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 22/05/201728/05/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 15/05/201721/05/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 08/05/201714/05/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 01/05/201707/05/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 24/04/201730/04/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 17/04/201723/04/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 10/04/201716/04/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 03/04/201709/04/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 27/03/201702/04/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 20/03/201726/03/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 13/03/201719/03/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 06/03/201712/03/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 27/02/201705/03/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 20/02/201726/02/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 13/02/201719/02/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 06/02/201712/02/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 16/01/201722/01/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 09/01/201715/01/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 02/01/201708/01/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 26/12/201601/01/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 19/12/201625/12/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 12/12/201618/12/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 05/12/201611/12/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 27/11/201604/12/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 21/11/201627/11/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 14/11/201620/11/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 07/11/201613/11/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 31/10/201606/11/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 24/10/201630/10/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 17/10/201623/10/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 10/10/201616/10/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 03/10/201609/10/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 26/9/201602/10/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 19/9/201625/9/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 12/9/201618/9/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 05/9/201611/9/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 29/8/201604/9/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 22/8/201628/8/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 15/8/201621/8/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 08/8/201614/8/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 01/8/201607/8/2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 25-7-201631-7-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 18-7-201624-7-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 11-7-201617-7-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 04-7-201610-7-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 27-6-201603-7-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 20-6-201626-6-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 13-6-201619-6-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 06-6-201612-6-2016
 Lịch công tác [ Tải xuống ] 30-5-201605-6-2016
 Lịch công tác [ Tải xuống ] 23-5-201629-5-2016
 Lịch công tác [ Tải xuống ] 16-5-201622-5-2016
 Lịch công tác [ Tải xuống ] 9-5-201615-5-2016
 Lịch công tác [ Tải xuống ] 03-5-20168-5-2016
 Lịch công tác [ Tải xuống ] 25-4-201602-5-2016
 Lịch công tác [ Tải xuống ] 18-4-201624-4-2016
 Lịch công tác  [ Tải xuống ] 11-4-201617-4-2016
 Lịch công tác [ Tải xuống ] 28-03-201603-4-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 21-03-201627-03-2016
 Lịch công tác [ Tải xuống ] 14-03-201620-03-2016
 Lịch công tác [ Tải xuống ] 07-03-201613-03-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 29-02-201606-03-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 22-02-201628-02-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 15-02-201621-02-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 01-02-201621-02-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 25-01-201631-01-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 18-01-201624-01-2016
 Lịch công tác [Tải xuống] 11-01-201617-01-2016

Lịch công tác