Trang chủ

UBND Huyện

Lịch công tác UBND

 Tuần  Ngày bắt đầuNgày kết thúc
 Lịch công tác [Tải xuống] 24/9/201807/10/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 17/9/201830/9/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 10/9/201823/9/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 02/9/201816/9/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 27/8/201809/9/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 20/8/201802/9/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 13/8/201826/8/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 06/8/201819/8/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 30/7/201812/8/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 23/7/201805/8/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 16/7/201829/7/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 09/7/201822/7/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 02/7/201815/7/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 25/6/201808/7/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 18/6/201801/7/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 11/6/201817/6/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 04/6/201810/6/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 28/5/201803/6/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 21/5/201827/5/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 14/5/201820/5/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 07/5/201813/5/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 30/4/201806/5/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 23/4/201829/4/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 16/4/201822/4/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 09/4/201815/4/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 02/4/201815/4/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 26/3/201808/4/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 19/3/201801/4/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 12/3/201825/3/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 05/3/201818/3/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 26/02/201811/3/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 12/02/201804/3/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 05/02/201804/3/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 29/01/201804/02/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 22/01/201828/01/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 15/01/201821/01/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 08/01/201814/01/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 01/01/201807/01/2018
 Lịch công tác [Tải xuống] 25/12/201731/12/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 18/12/201724/12/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 11/12/201717/12/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 04/12/201710/12/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 27/11/201703/12/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 20/11/201726/11/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 13/11/201719/11/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 06/11/201712/11/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 30/10/201705/11/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 23/10/201729/10/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 16/10/201722/10/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 09/10/201715/10/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 02/10/201708/10/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 25/9/201701/10/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 18/9/201724/9/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 11/9/201717/9/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 04/9/201710/9/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 28/8/201703/9/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 21/8/201727/8/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 14/8/201720/8/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 07/8/201713/8/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 31/7/201706/8/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 24/7/201730/7/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 17/7/201723/7/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 10/7/201716/7/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 03/7/201709/7/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 26/6/201702/7/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 19/6/201725/6/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 12/6/201718/6/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 05/6/01711/6/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 29/5/201704/6/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 22/05/201728/05/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 15/05/201721/05/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 08/05/201714/05/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 01/05/201707/05/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 24/04/201730/04/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 17/04/201723/04/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 10/04/201716/04/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 03/04/201709/04/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 27/03/201702/04/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 20/03/201726/03/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 13/03/201719/03/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 06/03/201712/03/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 27/02/201705/03/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 20/02/201726/02/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 13/02/201719/02/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 06/02/201712/02/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 16/01/201722/01/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 09/01/201715/01/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 02/01/201708/01/2017
 Lịch công tác [Tải xuống] 26/12/201601/01/2017

Lịch công tác