Trang chủ

Trường Mầm non Lệ Chi

Lệ Chi

 Tuần   Ngày bắt đầuNgày kết thúc 
 Tuần 2 tháng 11 [Tải xuống] 13/11/201719/11/2017 
 Tuần 1 tháng 5 [Tải xuống] 01/05/201706/05/2017 
 Tuần 2 tháng 5 [Tải xuống] 08/05/2017        13/05/2017 
 Tuần 3 tháng 5 [Tải xuống] 15/05/201720/05/2017 
 Tuần 4 tháng 5 [Tải xuống] 22/05/201727/05/2017 
 Tuần 5 tháng 5 [Tải xuống] 29/05/201703/06/2017 
 Tuần 1 tháng 6 [Tải xuống] 05/06/201710/06/2017 
 Tuần 2 tháng 6 [Tải xuống] 12/06/201717/06/2017 
 Tuần 3 tháng 6 [Tải xuống] 19/06/201724/06/2017 
 Tuần 4 tháng 6 [Tải xuống] 26/06/201701/07/2017 
 Tuần 1 tháng 7 [Tải xuống] 03/07/201708/07/2017 
 Tuần 2 tháng 7 [Tải xuống] 10/07/201715/07/2017 
 Tuần 3 tháng 7 [Tải xuống] 17/07/201722/07/2017 
 Tuần 4 tháng 7 [Tải xuống] 24/07/201729/07/2017    
 Tuần 1 tháng 8 [Tải xuống] 31/07/201705/07/2017 
 Tuần 2 tháng 8 [Tải xuống] 07/08/201712/08/2017 
 Tuần 3 tháng 8 [Tải xuống] 14/08/201719/08/2017 
 Tuần 4 tháng 8 [Tải xuống] 21/08/201726/08/2017 
 Tuần 5 tháng 8 [Tải xuống] 28/08/2017        02/09/2017 
 Tuần 1 tháng 9 [Tải xuống] 04/09/201709/09/2017 
 Tuần 2 tháng 9 [Tải xuống] 11/09/201716/09/2017 
 Tuần 3 tháng 9 [Tải xuống] 17/09/201723/09/2017 
 Tuần 4 tháng 9 [Tải xuống] 25/09/201730/09/2017 
 Tuần 1 tháng 10[Tải xuống] 02/10/201707/10/2017 
 Tuần 2 tháng 10[Tải xuống] 09/10/201714/10/2017 
 Tuần 3 tháng 10[Tải xuống] 16/10/201721/10/2017 
 Tuần 4 tháng 10[Tải xuống] 23/10/201728/10/2017 
 Tuần 1 tháng 11 [Tải xuống] 30/10/201704/11/2017 
 Tuần 2 tháng 11 [Tải xuống] 06/11/201711/11/2017 
 Tuần 3 tháng 11 [Tải xuống] 13/11/201718/11/2017 
 Tuần 4 tháng 11 [Tải xuống] 20/11/201725/11/2017 
 Tuần 5 tháng 11 [Tải xuống] 27/11/201702/12/2017 
 Tuần 1 tháng 12 [Tải xuống] 04/12/201709/12/2017 
 Tuần 2 tháng 12 [Tải xuống] 11/12/201716/12/2017 
 Tuần 3 tháng 12 [Tải xuống] 18/12/201723/12/2017 
 Tuần 4 tháng 12{Tải xuông} 25/12/201730/12/2017 
 Tuần 1 tháng 1 { tải xuống} 02/01/201806/01/2018  
 Tuần 2 tháng 1 { Tải xuống} 08/01/201813/01/2018 
 Tuần 3 tháng 1 { Tải xuống} 15/01/201820/01/2018 
 Tuần 4 tháng 1 {Tải xuống} 22/01/201827/01/2018 
 Tuần 1 tháng 2 {Tải xuông} 29/01/201803/02/2018 
 Tuần 2 tháng 2 {Tải xuống} 05/02/201810/02/2018 
 Tuần 3 tháng 2 [Tải xuống] 12/02/201820/02/2018 
 Tuần 4 tháng 2 {Tải xuống} 21/02/201824/12/2018 
 Tuần 1 tháng 3 {Tải xuống} 26/02/201803/03/2018 
 Tuần 2 tháng 3 {Tải xuống} 05/03/201810/03/2018 
 Tuần 3 tháng 3 {Tải xuống} 12/3/201817/3/2018 
 Tuần 4 tháng 3 { Tải xuống} 19/3/201825/3/2018 
 Tuần 5 tháng 3 { tải xuống} 26/3/201831/3/2018 
 Tuần 1 tháng 4 {Tải Xuống} 02/4/201807/4/2018 
 Tuần 2 tháng 4 {Tải xuống} 09/04/201814/4/2018 
 Tuần 3 tháng 4 {Tải xuống} 16/4/201821/4/2018 
 Tuần 4 tháng 4{ Tải xuống} 23/4/201828/4/2018 
 Tuần 1 tháng 5 {Tải xuống} 30/4/201805/05/2018 
 Tuần 2 tháng 5 {Tải xuống} 07/5/201812/05/2018 
 Tuần 3 tháng 5 {Tải xuống} 14/5/201819/5/2018 
 Tuần 4 tháng 5 {Tải xuống} 21/5/201826/5/2018 
 Tuần 5 tháng 5 {Tải xuống} 28/5/201802/06/2018 
 Tuần 1 tháng 6 {Tải xuống} 04/6/201809/6/2018 
 Tuần 2 tháng 6 { Tải xuống} 11/6/201816/6/2018 
 Tuần 3 tháng 6 { Tải Xuống} 18/6/201823/6/2018 
 Tuần 4 tháng 6 { Tải Xuống} 25/6/201830/6/2018 
 Tuần 1 tháng 7 {Tải Xuống} 02/7/201808/7/2018 
 Tuần 2 tháng 7 { Tải xuống} 09/7/201814/7/2018 
 Tuần 3 tháng 7{ Tải xuống} 16/7/201821/7/2018 
 Tuần 4 tháng 7 { Tải xuống} 23/7/201828/8/2018 
 Tuần 1 tháng 8 { Tải Xuống} 30/7/201804/8/2018 
 Tuần 2 tháng 8 { Tải Xuống} 06/8/201811/8/2018 
 Tuần 3 tháng 8 { Tải xuống} 13/8/201818/8/2018 
 Tuần 4 tháng 8 { Tải Xuống} 20/8/201825/8/2018 
 Tuần 1 tháng 9 { Tải xuống} 03/9/201808/9/2018 
 Tuần 2 tháng 9 {Tải xuống} 10/9/201815/9/2018 
 Tuần 3 tháng 9 { Tải xuống} 17/9/201822/9/2018 
 Tuần 4 tháng 9 { Tải xuống} 24/9/201829/9/2018 
 Tuần 1 tháng 10 { Tải xuống} 01/10/201807/10/2018 
 Tuần 2 tháng 10 { tải xuống} 08/10/201814/10/2018 
 Tuần 3 tháng 10 { Tải xuống} 15/10/201820/10/2018 
 Tuần 4 tháng 10 { Tải xuống} 22/10/201828/10/2018 
 Tuần 5 tháng 10 { Tải xuống} 29/10/20184/11/2018 
 Tuần 1 tháng 11 { Tải xuống} 05/11/201811/11/2018 
 Tuần 2 tháng 11 { Tải xuống} 12/11/201818/11/2018 
 Tuần 3 tháng 11 { Tải xuống} 19/11/201824/11/2018 
 Tuần 4 tháng 11 { Tải xuống} 26/11/201801/12/2018 
 Tuần 1 tháng 12 {Tải xuống} 03/12/201809/12/2018 
 Tuần 2 tháng 12 { Tải xuống} 10/12/201816/12/2018 
 Tuần 3 tháng 12 { Tải xuống} 17/12/201823/12/2018