TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Ngày đăng 09/01/2024 | 10:28 AM
Tải Quyết định về tại đây!

Luật bảo vệ môi trường

Ngày đăng 10/03/2022 | 10:50 AM
Tải Luật Bảo vệ môi trường về tại đây! Công văn tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường!

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Ngày đăng 31/12/2021 | 05:36 PM
Tải Văn bản về tại đây!

Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 31/8/2021 triển khai thực hiện cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Ngày đăng 06/09/2021 | 03:20 PM
Tải tài liệu về tại đây! Tải Kế hoạch về tại đây!

Chỉ thị 09/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Ngày đăng 28/06/2021 | 04:09 PM
Tải Văn bản về tại đây!

Thông tư số 17-2019- TT-BTTTT sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 17-2012

Ngày đăng 28/06/2021 | 04:04 PM
Tải Văn bản về tại đây!

Thông tư số 17-2012-TT-BTTTT

Ngày đăng 28/06/2021 | 04:00 PM
Tải Văn bản về tại đây!

Luật số 60-2020-QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

Ngày đăng 28/06/2021 | 03:57 PM
Tải Văn bản về tại đây!

Luật phòng chống thiên tai số 33-2013-QH13

Ngày đăng 28/06/2021 | 03:53 PM
Tải Văn bản về tại đây!

Danh sách các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Ngày đăng 27/01/2021 | 04:22 PM
Danh sách các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Ngày đăng 27/01/2021 | 04:19 PM
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới