TIN TỨC SƯ KIỆN

Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm.
Ngày đăng 11/01/2018 | 02:36

Ngày 11/01, BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức hội nghị lần thứ 11.

   Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy; đồng chí Nguyễn Huy Việt - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó bí thư TT huyện ủy; đồng chí Lê Anh Quân - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong BTV huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, trưởng các ban ngành đoàn thể thuộc huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Huy Việt - Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

     Tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện đã thông qua báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu năm 2018. Trong năm 2017 Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt. Kinh tế duy trì ở mức ổn định, giá trị các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý ước tăng 11,15% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp, xây dựng tăng 9,46%, thương mại dịch vụ tăng 17,12%, nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 1,18%, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2499,5 tỷ đồng, bằng 172,6% dự toán Thành phố giao, bằng 140,6% dự toán huyện giao và bằng 124% so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, toàn huyện tăng cường công tác kiểm tra công vụ do đó kỷ luật, kỷ cương hành chính được duy trì. Huyện tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, thực hiện tốt chính sách đối với người có công và chính sách xã hội, ANCT- TTATXH được đảm bảo. Năm 2018, huyện sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh phát triển kinh tế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khung; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt; huyện Gia Lâm được công nhận huyện nông thôn mới. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng, đô thị, đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án,v.v...

    Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được thông qua báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể BTV huyện ủy năm 2017; Chương trình công tác năm 2018 của BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy; Báo cáo và Nghị quyết chuyên đề về thực hiện chủ đề năm 2018: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Đồng chí Vũ Đức Bảo - Trưởng BTC Thành ủy phát biểu tại hội nghị.

    Phát biểu tại hội nghị đồng chí Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng BTC Thành ủy và đồng chí Nguyễn Huy Việt - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó huyện cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP năm 2018; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt chủ đề năm 2018 "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018"; quan tâm phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế, thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, giải quyết có hiệu quả những vấn đề dân sinh, xã hội bức xúc; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân đồng thời đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra./.                                                         

Hoàng Anh

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

BÌNH CHỌN

Xin ý kiến về giao diện mới