TIN NỔI BẬT

Phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Gia Lâm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029
Ngày đăng 09/07/2024 | 17:02

Chiều ngày 09/7/2024, Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Gia Lâm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 họp phiên thứ nhất.

Các đại biểu tham dự Đại hội

   Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội LHTN Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và 151 đại biểu chính thức là những cán bộ hội viên, thanh niên ưu tú trên các lĩnh vực lao động, học tập và sáng tạo đại diện cho trên 24.000 hội viên, thanh niên từ 38 cơ sở Hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

   Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội; báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội; Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo tổng kết trình Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029; góp ý sửa đổi điều lệ Hội LHTN Việt Nam khóa VIII.

Anh Phạm Văn Phong - Bí thư Huyện đoàn phát biểu tại Đại hội

   Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội cũng đã nghe báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Gia Lâm lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Cụ thể Ủy ban Hội đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Gia Lâm lần thứ VI. Chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội đề ra. Các phong trào, hoạt động của Hội được triển khai sâu rộng, có tính lan tỏa sâu rộng, mang lại giá trị và ý nghĩa thiết thực, phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, các phong trào, hoạt động của thanh niên Gia Lâm chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; thanh niên Gia Lâm chung sức xây dựng huyện thành Quận, các xã, thị trấn thành phường giàu đẹp, văn minh, hiện đại đã làm thay đổi rõ rệt nhận thức và khát vọng cống hiến của thanh niên Gia Lâm trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Anh Nguyễn Duy Khánh - Phó Bí thư Huyện đoàn phát biểu tại Đại hội

   Các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận, tập trung vào các nội dung liên quan đến chủ đề: “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho thanh niên trong giai đoạn mới”; “Vai trò xung kích đi đầu của thanh niên tham gia giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và du lịch địa phương”; “Thanh niên tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao”

Đại hội hiệp thương chọn cử 29 anh chị tham gia Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

   Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương chọn cử 29 anh chị tham gia Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại hội nghị phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện khoá VII đã hiệp thương chọn cử Anh Phạm Văn Phong - Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khóa VI giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đồng thời, Đại hội đã hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hội nghị lần thứ nhất UB Hội LHTN Việt Nam Huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2024-2029

Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

   Tại Hội nghị lần thứ nhất UB Hội LHTN Việt Nam Huyện Gia Lâm đã tiến hành hiệp thương chọn cử Anh Nguyễn Duy Khánh, Phó Bí thư Huyện đoàn, PCT Ủy ban Hội LHTN huyện Gia Lâm khóa VI và Anh Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Đoàn Công an huyện, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện khóa VI giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Gia Lâm khoá VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

   Ngày 10/7/2024, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Gia Lâm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Nguyễn Sơn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới