TIN NỔI BẬT

Huyện ủy Gia Lâm tổ chức sơ kết 3 năm thực Đề án số 11-ĐA/TU
Ngày đăng 15/06/2024 | 07:25

Chiều ngày 14/6/2024, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực Đề án số 11-ĐA/TU ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới" tại Đảng bộ huyện Gia Lâm.

   Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Viêt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị

   Theo Báo cáo tại hội nghị, đến nay, Đảng bộ huyện Gia Lâm có 74 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 32 Đảng bộ cơ sở và 42 chi bộ cơ sở. Toàn Đảng bộ huyện có 397 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện là 11.732 đảng viên, trong đó, có 11.472 chính thức, 260 đảng viên dự bị, 2.160 đồng chí được miễn công tác và sinh hoạt Đảng; có 6.469 đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy trình bày báo cáo tại hội nghị

   Qua 03 năm triển khai thực hiện Đề án 11-ĐA/TU, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt. Nhiều chi bộ, tổ chức cơ sở đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên và của chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ (thường kỳ, chuyên đề) theo nền nếp, nội dung sinh hoạt được đổi mới; sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ chú ý hơn, nội dung gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác hoặc trao đổi, thảo luận, đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của địa phương cơ quan, đơn vị. Trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì, chuẩn bị nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ; chất lượng điều hành sinh hoạt của bí thư chi bộ từng bước được nâng lên; thời gian sinh hoạt đảm bảo quy định. Nhận thức của đảng viên về chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công đã được nâng lên; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ hằng tháng bình quân đạt trên 90%. Vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của chi bộ, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được phát huy. Nhiều chi bộ gắn việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quan tâm lãnh đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, tạo nguồn phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

   Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các Ban tham mưu, giúp việc nghiên cứu nội dung Đề án để tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền nội dung của Đề án với hình thức đa dạng như các tổ chức cơ sở Đảng quán triệt triển khai đến chi bộ trực thuộc, đảng viên; tuyên truyền trên hệ thống Phát thanh huyện và truyền thanh cơ sở…

   Để tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, Huyện ủy đã ban hành 07 Kế hoạch, 04 Hướng dẫn, 01 Quy định và 02 thông báo; Ban Tổ chức Huyện ủy đã ban hành 03 kế hoạch triển khai thực hiện. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm luôn chú trọng việc xây dựng và củng cố chi bộ, trong đó tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Huyện ủy thường xuyên chú trọng công tác triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về chi bộ và sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

   Từ năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức 3 hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các loại hình chi bộ tại xã, thị trấn; chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng cho 984 lượt bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện đã dự sinh hoạt tại 144 lượt chi bộ.

   Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án 11-ĐA/TU của Thành ủy, các chi bộ trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm chế độ tổ chức sinh hoạt thường kỳ vào ngày 03 đến ngày 05 hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề đảm bảo thời gian, quy trình chuẩn bị nội dung, trình tự buổi sinh hoạt theo quy định và phương pháp điều hành của người chủ trì; 100% chi bộ có đầy đủ tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng đạt từ 90% trở lên. Các chi bộ thực hiện nghiêm túc việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, tỷ lệ chi bộ và đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn đạt hơn 94%, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

   Công tác phát triển Đảng; quản lý, rà soát, sàng lọc đảng viên được thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Từ năm 2022 đến nay, toàn huyện đã kết nạp 405 đảng viên; rà soát, đưa ra khỏi Đảng đối với 57 đảng viên.

   Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy , cấp ủy huyện và cơ sở dự sinh hoạt tại các chi bộ. Từ năm 2022 đến nay, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ đã dự sinh hoạt tại 144 lượt chi bộ. Bên canh đó, Huyện ủy tăng cường kiểm tra, giám sát nội dung, chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ.

   Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay huyện đã hoàn thành 20/20 xã đạt nông thôn mới nâng cao, trong đó có 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Huyện đang tập trung hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; hoàn thiện hồ sơ, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025, trình UBND thành phố Hà Nội...

   Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng đánh giá tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, chỉ rõ sinh hoạt chi bộ ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, nặng về sinh hoạt chuyên môn, hiệu quả thấp…

   Nguyên nhân từ nhận thức và ý thức trách nhiệm của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy và một số chi ủy chi bộ chưa cao, còn chủ quan, giản đơn, ngại khó; chưa tích cực tìm tòi, đổi mới, tìm ra các giải pháp hay, sáng tạo, phù hợp; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc chưa thường xuyên.

Đồng chí Đinh Quang Sáng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện phát biểu tham luận

   Tại hội nghị, 05 đại biểu đại diện các Đảng bộ, chi bộ cơ sở tham luận, đóng góp ý kiến bổ sung, phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được; những tồn tại, vướng mắc thực tiễn đang đặt ra; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới từ thực tiễn công tác sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên mới...; đề xuất những giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Viêt- PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

   Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới” trong toàn Đảng bộ, các cấp ủy, chi bộ trong toàn huyện cần quán triệt kịp thời, sâu sắc các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tiễn của địa phương và cơ sở để triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

   Các chi bộ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho mỗi đảng viên, trước hết là đồng chí bí thư chi bộ; tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; tăng cường cải cách hành chính trong Đảng; nâng cao hiệu quả ứng dụng các phần mềm trong sinh hoạt chi bộ.

   Đối với Đảng ủy cơ sở, cần duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ cơ sở; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng và lựa chọn, sử dụng đội ngũ cán bộ chi ủy, nhất là vị trí bí thư chi bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

   Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy chi bộ cần tích cực tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ làm cho sinh hoạt chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên tham gia, mong muốn được tham gia sinh hoạt chi bộ, khắc phục sự nhàm chán, khắc phục bệnh hình thức trong sinh hoạt./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới