TIN NỔI BẬT

Ban Dân vận Huyện ủy Gia Lâm khảo sát thực hiện Quyết định 217, 218 một số đơn vị thuộc huyện
Ngày đăng 21/05/2024 | 13:39

Sáng ngày 21/5/2024, tại trụ sở xã Đa Tốn, Ban Dân vận Huyện ủy Gia Lâm đã có cuộc khảo sát thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị đối với 4 xã: Đa Tốn, Bát Tràng, Văn Đức và Dương Quang. Đồng chí Đào Xuân Trường- Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

   Theo báo cáo của các xã, hệ thống chính trị từ xã đến thôn các xã đều nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị và Quyết định 2200/QĐ-TU của Thành ủy Hà Nội. Ý thức, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân trong việc tham gia giám sát, phản biện, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền dược nâng lên, công tác phối hợp trong thực hiện ngày càng chặt chẽ hơn. Công tác giám sát có nhiều tiến bộ, hình thức giám sát đa dạng, nội dung giám sát trên nhiều lĩnh vực, đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực, sát với yêu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi. Như xã Đa Tốn, định kỳ sáu tháng, một năm, Ban Thường trực UB MTTQ xã báo cáo Đảng ủy và thông báo với HĐND, UBND (tại kỳ họp HĐND xã) kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội bằng văn bản để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu và giải quyết các kiến nghị giám sát. Năm 2023, Ban Thường trực UB MTTQ xã Đa Tốn tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng, văn minh đô thị trên địa bàn xã Đa Tốn; giám sát việc thực hiện Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; MTTQ xã giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; Hội Cựu chiến binh xã giám sát việc thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ- TTG ngày 09/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Hội LH phụ nữ: Giám sát việc đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với trường Mầm non Đa Tốn; Hội Nông dân giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã.

   Đối với xã Bát Tràng, từ đầu năm 2023 đến tháng 4/2024, Đảng ủy, UBND xã đã tiếp nhận 24 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền là 24 đơn, đã giải quyết 22 đơn, đạt tỷ lệ 92%. (02 đơn liên quan đến đất đai đang trong quá trình giải quyết). MTTQ và các đoàn thể năm 2023 đã có 15 cuộc giám sát, các ý kiến được trả lời, giải quyết ngay sau giám sát; các kiến nghị sau giám sát, đã giám sát và đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, phức tạp.

   Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các xã đã tiếp thu ý kiến phản ánh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội nghiêm túc và cầu thị, nhiều việc được giải quyết ngay sau hội nghị đối thoại. Điển hình như xã Văn Đức, các kết luận sau giám sát, ý kiến đóng góp, các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại của MTTQ và các đoàn thể đều được Đảng, chính quyền tiếp thu nghiêm túc và chỉnh sửa. 32 kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri tại kỳ họp đều được trả lời bằng văn bản tại kỳ họp sau, 16 ý kiến, góp ý tại hội nghị đối thoại của theo quyết định 2200-QĐ/TU đều được tiếp thu và trả lời bằng văn bản.

Đại biểu xã Dương Quang nêu ý kiến thảo luận

   Trong khi đó, năm 2023 xã Dương Quang đã tổ chức 12 buổi tiếp xúc cử tri tổng số có 56 lượt ý kiến, trong đó: trước kỳ họp thứ 7 có 12 ý kiến; trước kỳ họp thứ 9 có 44 ý kiến. Ngoài ra, năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy xã tổ chức 03 buổi làm việc làm việc chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung vào các nội dung nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương. 12 ý kiến trước kỳ họp thứ 7 đã được UBND xã xem xét và trả lời, còn lại 44 ý kiến trước kỳ họp thứ 9 đang được xem xét giải quyết và trả lời theo quy định. 08 ý kiến, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền tại hội nghị đối thoại đều được nghiêm túc tiếp thu.

   Qua giám sát, góp ý, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, người dân phát hiện những tồn tại, hạn chế, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị, đề xuất với người dứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhiều cách làm hay, hiệu quả. Điều này giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết các bức xúc, nhu cầu chính đáng của Nhân dân, để người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, chia sẻ của Nhân dân. Các ý kiến đều được trả lời thấu đáo, hài lòng của Nhân dân từ đó niềm tin của Nhân dân với Đảng được nâng lên, qua đó hiểu rõ và chấp hành tốt hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

   Mặt khác, nhận thức của cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức được nâng lên, gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả. Các chế độ chính sách liên quan đến người dân được giải quyết kịp thời, không để sai sót nhầm lẫn. Qua đó, vai trò, vị trí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội từng bước được nâng lên, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Đào Xuân Trường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phát biểu kết luận

   Kết luận tại buổi khảo sát, đồng chí Đào Xuân Trường, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đánh giá cao kết quả các đơn vị đã đạt được. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy các xã trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt về ý nghĩa, mục đích, nội dung của Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường thực hiện giám sát nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, cần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội để từ đó nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhân dân./.

   * Trước đó, ngày 07/5/2024, Ban Dân vận Huyện ủy đã khảo sát thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị tại xã Dương Hà./.

Kim Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới