TIN NỔI BẬT

Thường trực Huyện ủy Gia Lâm làm việc với UBND huyện về huy động nguồn lực ngân sách, công tác đầu tư xây dựng năm 2024
Ngày đăng 22/02/2024 | 17:04

Sáng ngày 22/2/2024, Thường trực Huyện ủy Gia Lâm đã có buổi làm việc với UBND huyện về kết quả công tác huy động nguồn lực ngân sách, công tác đầu tư xây dựng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Các đồng chí lãnh đạo huyện và đại biểu tham dự hội nghị

   Chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Việt Hà- Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; lãnh đạo, chuyên một số phòng, ban liện quan.

Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Viết Cường trình bày báo cáo tại hội nghị

   Theo báo cáo, năm 2023, UBND huyện Gia Lâm đã thành lập Tổ công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, điều hành cân đối thu, chi ngân sách huyện năm 2023; chủ động làm việc với các Sở, ngành Thành phố; Thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo. Định kỳ, hãng tháng, quý hoặc đột xuất giao ban đánh giá tình hình thực hiện để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Chỉ đạo xây dựng phương án điều chỉnh dự toán ngân sách phù hợp với nguồn thu trong năm, đồng thời đảm bảo đáp ứng các chế độ chính sách, nhiệm vụ địa phương, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu được Huyện ủy và UBND huyện giao.

   Thu NSNN trên địa bàn thực hiện năm 2023 đạt 6.277 tỷ đồng, hoàn thành dự toán giao, bằng 106,8%; trong đó, thực hiện thu ngân sách Huyện năm 2023 là 5.257 tỷ đồng. Thực hiện chi đầu tư phát triển năm 2023 là 1.379 tỷ đồng, bằng 102,6% dự toán Thành phố và 85,7% dự toán huyện giao, trong đó chỉ đầu tư phát triển cấp huyện 1.248 tỷ đồng, đạt 107,1% dự toán Thành phố và 87,2% dự toán huyện giao.

   Năm 2024, Huyện dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư 2.197 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch vốn giao đầu năm 897 tỷ đồng, nhu cầu vốn bổ sung trong năm 1.031 tỷ đồng. Tổng số dự án là 127 dự án, trong đó, 86 dự án đã giao kế hoạch vốn, 41 dự án dự kiến bổ sung mới trong năm. UBND huyện phấn đấu tổng nguồn lực để thực hiện chi đầu tư trong năm là 2.197 tỷ đồng…

Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- PBT Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đặng Thị Huyền - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

   Các đại biểu đã thẳng thắn làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chủ yếu trong công tác huy động nguồn lực ngân sách, công tác đầu tư xây dựng như thu NSNN trên địa bàn huyện năm 2023 hoàn thành dự toán giao song thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp chỉ đạt gần 70%, trong đó 06/12 khoảng thu không hoàn thành dự toán giao; tiến độ triển khai một số dự án và tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB những tháng đầu năm châm so với kế hoạch, chưa đáp ứng được yêu cầu…; kiến nghị một số vấn đề khó khăn như công tác quy hoạch, công tác huy động nguồn lực, công tác GPMB, khung giá đất, giá đền bù; công tác cán bộ, đào tạo cán bộ; công tác kiểm tra giám sát…

Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

   Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh năm 2024 là năm quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 nên việc thực hiện công tác huy động nguồn lực ngân sách, công tác đầu tư xây dựng là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm, then chốt nhất. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện chỉ đạo BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị quan triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 24 của Thành ủy và Kế hoạch 150 của Huyện ủy gắn với chủ đề công tác năm. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu có giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, lưu ý nguồn lực huy động từ đất. Rà soát các dự án ngoài ngân sách để phối hợp, thúc đẩy tiến độ thu ngân sách. Cần tham khảo kinh nghiệm thực hiện có hiệu quả cao của các đơn vị bạn để học hỏi, áp dụng phù hợp với thực tế huyện; căn cứ quy hoạch được duyệt, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị để có sự sắp xếp, ưu tiên đối với mỗi dự án. Xây dựng kế hoạch chi tiết của các dự án để chỉ đạo, điều hành, đôn đốc cũng như chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để hoàn thành các dự án. Cần lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức đấu giá đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp lý. Bám sát Trung ương, Thành phố để đẩy nhanh tiến đô các đồ án quy hoạch; rà soát lại các phân khu đã được duyệt quy hoạch để có đề xuất giải quyết các bất cập. Xây dựng danh mục các công trình trọng điểm để tập trung chỉ đạo, bám sát theo đúng tiến đổ; thường xuyên rà soát để bổ sung danh mục mới (nếu có). Quan tâm thực hiện việc thanh quyết toán các dự án đã đưa vào sử dụng và các dự án có thời gian cần hoàn thành việc thanh quyết toàn bị kéo dài cần làm rõ vướng mắc để giải quyết. Quân tâm công tác giải ngân sông sông với việc nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ giải ngân, phất đấu giải ngân ở mức cao nhất. Chú trọng chỉ đạo rà soát đầu tư công trung hạn, chuẩn bị một bước cho giai đoạn tiếp theo; lựa chọn và thực hiện các danh mục, công trình trọng điểm để tăng cường lãnh đạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác huy động nguồn lực ngân sách, công tác đầu tư xây dựng. Đặc biệt chú trọng kiện toàn tổ chức, bộ máy; tập trung đào tạo, tự đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới