TIN NỔI BẬT

Kỳ họp chuyên đề BCH Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025
Ngày đăng 26/05/2023 | 06:50

Chiều ngày 25/5/2023, BCH Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 tổ chức Kỳ họp chuyện đề để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng và Đề án giải thể Đảng bộ Cơ quan UBND, Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng huyện, thành lập các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Gia Lâm.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trị hội nghị

   Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hà- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXII.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh- Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy trình bày các tờ trình

   Theo các tờ trình tại hội nghị, hiện, Đảng bộ cơ quan Đân Đảng gồm 12 chi bộ trực thuộc với 67 đảng viên; Đảng bộ cơ quan UBND gồm 19 chi bộ trực thuộc với 281 đảng viên. Từ khi thành lập, 02 Đảng bộ đều thực hiện tốt nhiệm vụ và các biện pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. BCH Đảng bộ hai cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo QP-AN theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

   Thực hiên sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Gia lâm xây dựng Đề án giải thể Đảng bộ Cơ quan UBND, Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng huyện, thành lập các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Gia Lâm. Theo Đề án, BCH Đảng bộ huyện xem xét, quyết định giải thể Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng và Đảng bộ Cơ quan UBND huyện, Sau khi giải thể, giao Ban Thường vụ Huyện lãnh đạo chỉ đạo; Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy 02 cơ quan rà soát, thực hiện bàn giao các loại sổ đảng vụ, con dấu, chuyển sinh hoạt cho các đảng viên và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

   Căn cứ các quy định của Điều lệ Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và tình hình thực tế đảng viên tại các đơn vị, sau khi giải thể Đảng bộ 02 cơ quan sẽ thành lập 03 Đảng bộ cơ sở và 28 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; Tên gọi của tổ chức cơ sở Đảng theo tên gọi đơn vị hành chính của đơn vị, nhiệm kỳ của cấp ủy 2023- 2025. Việc chỉ định cấp ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư tổ chức cơ sở Đảng mới thành lập thực hiện theo quy định, đối với các Đảng bộ cơ sở mới thành lập, số lượng đảng viên dưới 50, nên bố trí cấp ủy gồm 5 đồng chí; đối với các chi bộ cơ sở có số lượng đảng viên từ 9 đảng viên chính thức đến dưới 30 đảng viên hiện có 06 chi bộ nên bố chí cấp ủy từ 03 đến 05 đồng chí. Bố trí Bí thư, có thể có 01 phó bí thư đối với các chi bộ dưới 9 đảng viên chính thức; việc bố trí các chức danh Bí thư , phó bí thư, cấp ủy viên đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Xây dựng phương án và bầu tổ chức bộ máy cơ quan  kiểm tra, giám sát thuộc các tổ chức đảng. Việc tổ chức bộ máy các tỏ chức chính trị- xã hội theo quy định hiện hành, Điều lệ của tổ chức chính trị- xã hội và hướng dẫn của ngành dọc cấp trên.

   Lộ trình thực hiện các bước giải thể Đảng bộ Cơ quan UBND, Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng huyện, thành lập các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Gia Lâm hoàn thành xong trước 15/6/2023.

Toàn cảnh hội nghị

   Các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất cao với các nội dung được đưa ra xem xét, quyết định tại Kỳ họp./.

Ngọc Minh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới