TIN NỔI BẬT

Huyện Gia Lâm tập huấn đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Ngày đăng 01/12/2022 | 12:01

Ngày 01/12/2022, UBND huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghi tập huấn thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Báo cáo viên Nguyễn Thị Thạo tại buổi tập huấn

   Tại buổi tập huấn, báo cáo viên Nguyễn Thị Thạo- Trưởng phòng quản lý công tác tiếp cận pháp luật và tổng hợp, Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp) truyền đạt một số nội dung cơ bản, điểm mới của Quyết định 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 09/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định 25/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, trao đổi, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định, Thông tư của Bộ Tư pháp, nhất là trong việc tổ chức chấm điểm, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Các đại biểu dự buổi tập huấn

   Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thông qua 5 tiêu chí và 20 chỉ tiêu của Quyết định 25/QĐ-TTg đã tạo cơ sở pháp lý cho việc xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là những lĩnh vực trực tiếp gắn với quyền, lợi ích của người dân. Qua đó bảo đảm tính nghiêm minh, tính gương mẫu, thượng tôn pháp luật trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội của chính quyền cấp xã, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp hành chính gần dân nhất, hiểu dân nhất để phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân./.

Phương Lộc

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới