TIN NỔI BẬT

Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm.
Ngày đăng 13/06/2018 | 12:22

Sáng 12/6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gia Lâm tổ chức hội nghị giao công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

    Đồng chí Chu Thị Thanh Huyền - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy chủ trì hội nghị.

    6 tháng đầu năm 2018, hệ thống Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác Tuyên giáo của huyện tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, từ đó chất lượng công tác được nâng cao, góp phần tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Nổi bật là: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tham mưu quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo chất lượng, tiến độ; Các lĩnh vực công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ được quan tâm; hoạt động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội được tập trung thực hiện. Công tác lịch sử Đảng được triển khai và thực hiện theo kế hoạch. Ban đã kịp thời tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác Tuyên giáo, định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân trước những vấn đề mới nảy sinh…

Đại biểu cơ sở thảo luận tại hội nghị.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những vấn đề khó khăn, tồn tại, hạn chế, kiến nghị, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo ở cơ sở…

Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Chu Thị Thanh Huyền phát biểu tại hội nghị.

    Trên cơ sở đó, 6 tháng cuối năm, công tác Tuyên giáo của huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng; tiếp tục tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2018; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, phối hợp các ngành liên quan làm tốt công tác khoa giáo, nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới