TIN NỔI BẬT

Xã Dương Quang, Cổ Bi tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, phát động phong trào TĐKT năm 2018.
Ngày đăng 10/02/2018 | 02:59

Hai ngày 09 và 10/02, xã Dương Quang và xã Cổ Bi tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2018

    * Năm 2017, với phương châm: thiết thực, hiệu quả, xã Dương Quang đã phát động 4 đợt thi đua cao điểm gắn với việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh năm kỷ cương hành chính. Theo đó nội dung và các tiêu chí thi đua đã được Đảng ủy, HĐND, UBND và các thành viên MTTQ cụ thể hóa vào các phong trào thi đua do các cấp phát động và các chương trình công tác trọng tâm, hướng vào việc tổ chức và vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tham gia giải quyết các việc khó trong việc hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí NTM, nhất là việc giải quyết đơn thư, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, thực hiện XHH xây dựng giao thông nông thôn; đẩy mạnh sản xuất theo vùng chuyên canh, giải quyết bức xúc về vệ sinh môi trường,v.v…Trong năm, xã có trên 40 tập thể và cá nhân đạt thành tích trong các phong trào thi đua được các cấp biểu dương, khen thưởng, góp phần nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND xã Đoàn Hồng Chiến trình bào báo cáo tại hội nghị.

    Nhân dịp này, đã có 01 tập thể, 04 cá nhân được UBND huyện khen thưởng, UBND xã Dương Quang giấy khen thưởng 10 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

Lãnh đạo xã Dương Quang trao giấy khen cho các tập thể các nhân tiêu biểu.        

    * Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2017 của xã Cổ Bi được gắn với hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2018.

    Năm 2017, phong trào thi đua của xã Cổ Bi phát triển mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được nhân dân tích cực hưởng ứng, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về việc tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc. Hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác an sinh xã hội được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Với thành tích đã đạt được, xã Cổ Bi được công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh”.

Lãnh đạo xã Cổ Bi trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

    Nhân dịp này UBND xã đã khen thưởng 13 tập thể và 29 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua khen thưởng năm 2017./.

                                                                  Minh Liễu, Hoàng Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới