TIN NỔI BẬT

Đảng bộ Đình Xuyên học tập Nghị quyết Trung ương 6.
Ngày đăng 10/01/2018 | 02:49

Sáng 10/01, Đảng bộ xã Đình Xuyên đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập các nghị quyết hội nghị lần thứ 6 – BCH Trung ương Đảng khóa XII.

    Hội nghị đã được báo cáo viên quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Công tác dân số trong tình hình mới”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Báo cáo viên quán triệt Nghị quyết Trung ương 6.

    Hội nghị đã góp phần tạo sự đồng thuận của đảng viên trong Đảng bộ về quan điểm của Đảng trong lãnh đạo xây dựng đất nước. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã sẽ triển khai các chương trình công tác nhằm góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Đảng viên tham gia học tập.

Nguyễn Thị Lan – xã Đình Xuyên

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới