tin tức khác

Tuyên truyền một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024
Ngày đăng 03/06/2024 | 11:13  | View count: 91

Sáng 03/6/2024, UBND huyện Gia Lâm tổ chức tuyên truyền các văn bản Nhà nước về thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội cho hội viên nông dân các xã Yên Thường, Phù Đổng, Trung Mầu.

   

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

   Tại buổi tập huấn, các hội viên đã được chuyên viên Phòng Kinh tế huyện phổ biến, hướng dẫn một số nội dung: Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND TP. Hà Nội quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp Thành phố Hà Hội tại kỳ hợp XVI, kỳ họp thứ 12; Kế hoạch số 16/KH-KT ngày 31/12/2023 của Phòng Kinh tế huyện Gia Lâm về việc triển khai một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND TP. Hà Nội; Kế hoạch số 08/KH-SNN ngày 11/01/2024 của Sở Nông nghiệp PTNTHN Hà Nội về tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Kế hoạch 131/KH-UBND của UBND Thành phố ngày 27/4/2023 về triển khai thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND của HĐND Thành phố quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp Thành phố Hà Hội.

   Theo đó, nội dung các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn Thành phố Hà Nội gồm: Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; chính sách khuyến khích xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản; chính sách hỗ trợ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; chính sách thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình điểm phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm... Tổng kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 1.124 tỷ đồng/năm. Trong đó, ngân sách Thành phố 315,3 tỷ đồng/năm (Thành phố thực hiện 134,8 tỷ đồng/năm; cấp bổ sung cho ngân sách cấp huyện 180,5 tỷ đồng/năm); ngân sách cấp huyện 43,8 tỷ đồng/năm; nguồn kinh phí đối ứng từ các tổ chức, cá nhân 764,9 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, hằng năm, Thành phố và các quận, huyện, thị xã có thể bố trí tăng thêm kinh phí hỗ trợ tùy vào khả năng cân đối ngân sách để thực hiện chính sách. Khi chính sách được áp dụng sẽ góp phần thực hiện thành công mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2025, góp phần tăng tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lên trên 70%, phát triển chế biến sản phẩm nông nghiệp gắn với vùng chuyên canh.

   Qua lớp tập huấn giúp cho các hội viên nông dân hiểu rõ hơn về những chính sách, quy định mới nhằm phát triển nông nghiệp trong tình hình mới. Từ đó thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, giúp chính sách sớm đi vào thực tiễn một cách hiệu quả.

Kim Anh

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới