tin tức khác

Huyện Gia Lâm kiểm tra xử phạt 8 cơ sở kinh doanh trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024
Ngày đăng 10/05/2024 | 16:28  | View count: 50

Thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024, vừa qua, UBND huyện Gia Lâm đã ban hành Quyết định thành lập 03 đoàn kiểm tra liên ngành về công tác an toàn thực phẩm lĩnh vực y tế năm 2024 do Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Đội Quản lý thị trường số 8 phụ trách kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm.

Đoàn liên ngành kiểm tra công tác ATTP lĩnh vực y tế tại cơ sở

   Qua quá trình kiểm tra, đa số các cơ sở chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn có một số cơ sở còn vi phạm các quy định về pháp luật như chưa có sổ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, nơi chế biến kinh doanh có côn trùng động vật gây hại xâm nhâp... Tính đến thời điểm này, các đoàn liên ngành của huyện đã kiểm tra 68 cơ sở, xử phạt 08 cơ sở với số tiền 56,25 triệu đồng.

   Để triển khai tốt công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn huyện trong thời gian tới, UBND huyện Gia Lâm yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATTP; tăng cường rà soát, nâng cao hiệu quả việc thi hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về ATTP, tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra về ATTP; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP./.

Phương Lộc

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới