tin tức khác

Thư ngỏ Về việc nộp các khoản tiền thuế hết thời hạn gia hạn nộp thuế trong tháng 12/2022
Ngày đăng 01/12/2022 | 13:47  | View count: 80

THƯ NGỎ

Về việc nộp các khoản tiền thuế hết thời hạn gia hạn nộp thuế trong tháng 12/2022

 

Kính gửi: Người nộp thuế trên địa bàn huyện Gia Lâm

 Chi cục Thuế huyện Gia Lâm gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác, đồng hành của người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế thời gian qua.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giúp các doanh nghiệp, tổ chức có thêm nguồn lực về tài chính cũng như cơ hội để cho phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, Quốc Hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế: Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021, Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021, Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/09/2021; Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022.

- Về thời hạn gia hạn nộp thuế:

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 quy định:

“...Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

....

“- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2022 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2022.

- Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý II năm 2022 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2022.”

- Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế:

Căn cứ Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 quy định:

“Điều 124. Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

.....

2. Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế.”

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo và đề nghị người nộp thuế trên địa bàn Thành phố Hà Nội có các khoản thuế giá trị gia tăng tháng 5,6,7,8/2022 và Quý II/2022 được gia hạn nộp thuế theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính Phủ chủ động sắp xếp nguồn tài chính để thực hiện nộp khoản tiền thuế nêu trên vào NSNN ngay khi kết thúc thời hạn gia hạn nộp thuế (ngày 20/12/2022 đối với tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 5,6,7,8/2022 và ngày 31/12/2022 đối với thuế giá trị gia tăng Quý II/2022).

Ngay sau khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế mà Quý doanh nghiệp chưa nộp đầy đủ tiền thuế GTGT được gia hạn nêu trên, Cơ quan Thuế sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019.

Chi cục Thuế huyện Gia Lâm trân trọng thông báo và mong Quý doanh nghiệp, tổ chức quan tâm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

           Chi cục Thuế huyện Gia Lâm trân trọng cảm ơn!

 

 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới