tin tức khác

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc ban hành văn bản Quy phạm pháp luật xã Lệ Chi.
Ngày đăng 24/11/2017 | 01:24  | View count: 2339

Sáng 24/11, Ban Pháp chế HĐND huyện thực hiện việc giám sát đối với UBND xã Lệ Chi về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật 10 tháng đầu năm 2017.

    Tại hội nghị, các thành viên Ban Pháp chế HĐND và các ngành chức năng của huyện đã rà soát, kiểm tra việc ban hành 1.127 văn bản trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương 10 tháng đầu năm 2017 của HĐND, UBND xã. Qua đó làm rõ các hạn chế trong công tác ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính. Đoàn giám sát đã giúp cán bộ chuyên môn và lãnh đạo địa phương nhận biết và phân định rõ hơn giữa văn bản quy pháp pháp luật với văn bản hành chính thông thường; đồng thời, hướng dẫn thêm về quy trình, nghiệp vụ cũng như thẩm quyền xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt trên địa bàn đảm bảo đúng thể thức, quy trình, trình tự và thủ tục.

Bà Phạm Thị Tâm - Phó ban pháp chế HĐND huyện kết luận hội nghị.

    Thông qua hoạt động giám sát tại cơ sở, HĐND huyện phát hiện và nắm bắt những khó khăn, hạn chế trong việc ban hành văn bản QPPL và văn bản cá biệt. Từ đó có các biện pháp và hình thức hỗ trợ tích cực nhằm từng bước nâng cao chất lượng của cơ quan tham mưu địa phương trong soạn thảo các loại văn bản mang tính pháp quy trong tình hình mới./.             

                                                                                                                 Minh Liễu

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới