Trang chủ

Tiểu học Kim Sơn

Kim Sơn

   

     
 LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2018-2019   
 Lịch công tác tuần 1 năm học 2018-2019  [Tải xuống] 03/09/201809/09/2018
 Lịch công tác tuần 2 năm học 2018-2019   [Tải xuống] 10/09/201816/09/2018
 Lịch công tác tuần 3 năm học 2018-2019   [Tải xuống] 17/09/201823/09/2018
 Lịch công tác tuần 4 năm học 2018-2019     [Tải xuống] 24/09/201830/09/2018
 Lịch công tác tuần 5 năm học 2018-2019   [Tải xuống] 01/10/201807/10/2018
 Lịch công tác tuần 6 năm học 2018-2019  [Tải xuống] 08/10/201814/10/2018
 Lịch công tác tuần 7 năm học 2018-2019  [Tải xuống] 15/10/201821/10/2018
 Lịch công tác tuần 8 năm học 2018-2019  [Tải xuống] 22/10/201828/10/2018
 Lịch công tác tuần 9 năm học 2018-2019  [Tải xuống] 29/10/201804/11/2018
 Lịch công tác tuần 10 năm học 2018-2019  [Tải xuống] 05/11/201811/11/2018
 Lịch công tác tuần 11 năm học 2018-2019  [Tải xuống] 12/11/201818/11/2018
 Lịch công tác tuần 12 năm học 2018-2019  [Tải xuống] 19/11/201825/11/2018
 Lịch công tác tuần 13 năm học 2018-2019  [Tải xuống] 26/11/201802/12/2018
 Lịch công tác tuần 14 năm học 2018-2019  [Tải xuống] 03/12/201809/12/2018
 Lịch công tác tuần 15 năm học 2018-2019 [Tải xuống] 10/12/201816/12/2018
 Lịch công tác tuần 16 năm học 2018-2019 [Tải xuống] 17/12/201823/12/2018
 LỊCH CÔNG TÁC HÈ NĂM HỌC 2018-2019   
 lịch công tác tuần 5 ( tháng 8)  [ Tải xuống ] 27/08/201802/09/2018
 lịch công tác tuần 4 ( tháng 8)   [ Tải xuống ] 20/08/201826/08/2018
 lịch công tác tuần hè 3 ( tháng 8)   Tải xuống] 13/08/201819/08/2018
 lịch công tác tuần hè 2 ( tháng 8)     [ Tải xuống] 06/08/201812/08/2018
 lịch công tác tuần hè 1 ( tháng 8)   [ Tải xuống] 30/07/201805/08/2018
 LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2017-2018   
 lịch công tác tuần 38 năm học 2017-2018    [   Tải xuống      ] 28/05/201803/06/2018
 lịch công tác tuần 37 năm học 2017-2018    Tải xuống   ] 21/05/201827/05/2018
 lịch công tác tuần 36 năm học 2017-2018     [ Tải xuống   ] 14/05/201820/05/2018
 lịch công tác tuần 35 năm học 2017-2018    [ Tải xuống   ] 07/05/201813/05/2018
 lịch công tác tuần 34 năm học 2017-2018  [    Tải xuống  ] 30/04/201806/05/2018
 lịch công tác tuần 33 năm học 2017-2018      [  Tải xuống ] 23/04/201829/04/2018
 lịch công tác tuần 32 năm học 2017-2018    [ Tải xuống ] 16/04/201822/04/2018
 lịch công tác tuần 31 năm học 2017-2018  [ Tải xuống ] 09/04/201815/04/2018
 lịch công tác tuần 30 năm học 2017-2018   [  Tải xuống ] 02/04/201808/04/2018
 lịch công tác tuần 29 năm học 2017-2018   [ Tải xuống     ] 26/03/201801/04/2018
 lịch công tác tuần 28 năm học 2017-201  [   Tải xuống  ] 19/03/201825/03/2018
 
lịch công tác tuần 27 năm học 2017-2018   [   Tải xuống ]
 12/03/201818/03/2018
 lịch công tác tuần 26 năm học 2017-2018   [   Tải xuống ] 05/03/201811/03/2018
 lịch công tác tuần 25 năm học 2017-2018  [  Tải xuống   ] 26/02/201804/03/2018
 lịch công tác tuần 24 năm học 2017-2018   [Tải xuống   ] 19/02/201825/02/2018
 lịch công tác tuần 23 năm học 2017-2018    [ Tải xuống   ] 05/02/201810/02/2018
 lịch công tác tuần 22 năm học 2017-2018  [  Tải xuống  ] 29/01/201804/02/2018
 
lịch công tác tuần 21 năm học 2017-2018 [ Tải xuống ]   
 22/01/201828/01/2018
 lịch công tác tuần 20 năm học 2017-2018 [ Tải xuống ] 15/01/2018 21/01/2018
 
lich công tác tuần 19 năm học 2017-2018  [ Tải xuống ]   
   
 08/01/201814/01/2018
 
lịch công tác tuần 18 năm học 2017-2018  [ Tải xuống ]   
 01/01/201807/01/2018
 lịch công tác tuần 17 năm học 2017-2018  [ Tải xuống ] 25/12/201731/12/2017
 
 
lịch công tác tuần 16 năm học 2017-2018 [Tải xuống]
   
 18/12/2017        24/12/2017
 lịch công tác tuần 15 năm học 2017-2018 [Tải xuống] 11/12/201717/12/2017
 
Lịch công tác tuần 14 năm học 2017-2018 [Tải xuống]   
 04/12/2017 10/12/2017
 Lịch công tác tuần 13 năm học 2017-2018 [Tải xuống] 27/11/20173/12/2017
 Lịch công tác tuần 12 năm học 2017-2018 [Tải xuống] 20/11/201726/11/2017
 Lịch công tác tuần 11 năm học 2017-2018 [ Tải xuống] 13/11/201719/11/2017
 Lịch công tác tuần 10 năm học 2017-2018 [Tải xuống] 6/11/201712/11/2017
 Lịch công tác tuần 9 năm học 2017-2018 [ Tải xuống] 30/10/20175/11/2017
 Lịch công tác tuần 8 năm học 2017-2018 [ Tải xuống] 23/10/201729/10/2017
 Lịch công tác tuần 7 năm học 2017-2018 [  Tải xuống] 16/10/201722/10/2017
 Lịch công tác tuần 6 năm học 2017-2018 [ Tải xuống] 9/10/201715/10/2017
 Lịch công tác tuần 5 năm học 2017-2018 [ Tải xuống] 2/10/20178/10/2017
 Lịch công tác tuần 4 năm học 2017-2018 [ Tải xuống] 25/9/20171/10/2017
 Lịch công tác tuần 3 năm học 2017-2018 [ Tải xuống] 18/9/201/24/9/2017
 Lịch công tác tuần 2 năm học 2017-2018 [ Tải xuống] 11/9/201717/9/2017
 Lịch công tác tuần 1 năm học 2017-2018 [ Tải xuống] 4/9/20178/9/2017
  LỊCH CÔNG TÁC  NĂM HỌC 2016-2017   
  Lịch công tác tuần 26      Tải xuống 6/3/201710/3/2017
 
Lịch công tác tuần 27       Tải xuống   
 13/3/201717/3/2017
  Lịch công t ác tuần 28      Tải xuống 20/3/201724/3/2017
 Lịch công tác tuần 29:           Tải xuống 27/3/201731/3/2017
 Lịch công tác tuần 30:           Tải xuống 3/4/20177/4/2017
 Lịch công tác tuần 31            Tải xuống 10/4/20177/4/2014
 Lịch công tác tuần 32            Tải xuống 17/4/201721/4/2017
 Lịch công tác tuần 33            Tải xuống 24/4/201728/4/2017
 Lịch công tác tuần 34            Tải xuống 1/5/20175/5/2017
 Lịch công tác tuần 35            Tải xuống 8/5/201712/5/2017