Trang chủ

Tiểu học Kim Lan

Kim Lan

 

 Tuần Ngày bắt đầuNgày kết thúc

        

 

 

 

 

Lịch công tác tuần 16 [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 15 [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 14 [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 13 [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 12 [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 11 [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 10 [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 9[ Tải xuống]

Lịch công tác tuần 8[ Tải xuống]

Lịch công tác tuần 7[ Tải xuống]

Lịch công tác tuần 6[ Tải xuống]

Lịch công tác tuần 5[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 4[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 3[ Tải xuống]

Lịch công tác tuần 2[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 1[Tải xuống]

LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2018-2019

Lịch công tác tuần hè[ Tải xuống]

Lịch công tác Tuần   [ Tải xuống]

Lịch công tác tuần 40[ Tải xuống]

Lịch công tác tuần 39 [Tải xuống]

Lịch công tác tuần 38[ Tải xuống]

Lịch công tác tuần 37[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 36[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 35[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 34[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 33[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 32[ Tải xuống]

Lịch công tác tuần 31[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 30[ Tải xuống]

Lịch công tác tuần 29[ Tải xuống]

Lịch công tác tuần 28[tải xuống]

Lịch công tác tuân 27[tai xoog]

Lịch công tác tuần 26[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 25[Tải xuống]

Lịch trực Tết 2018[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 23[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 22[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 21[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 20[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 19[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 18[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 17[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 16[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 15[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 14[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 13[Tải xuống]

Lịch công tác tuần 12[ Tải xuống]

Lịch công tác tuần 11[ Tải xuống]

Lịch công tác [Tải xuống]

 

17/12/2018

10/12/2018

3/12/2018

26/11/2018

19/11/2018

12/11/2018

5/11/2018

29/10/2018

22/10/2018

15/10/2018

8/10/2018

1/10/2018

24/9/2018

17/9/2018

10/9/2018

3/9/2018

 

27/8/2018

20/8/2018

2/7/2018

2/6/2018

28/5/2018

21/5/2018

14/5/2018

7/5/2018

30/4/2018

23/4/2018

16/4/2018

9/4/2018

2/4/2018

26/3/2018

19/3/2018

12/3/2018

5/3/2018

26/2/2018

10/2/2018

5/2/2018

29/1/2018

22/1/2018

15/1/2018

8/1/2018

1/1/2018

25/12/2017

18/12/2017

11/12/2017

4/12/2017

27/11/2017

20/11/2017

13/11/2017

27/2/2017

21/12/2018

14/12/2014

7/12/2018

30/11/2018

23/11/2018

16/11/2018

9/11/2018

2/11/2018

26/10/2018

19/10/2018

12/10/2018

5/10/2018

28/9/2018

21/8/2018

14/9/2018

7/9/2018

 

31/8/2018

24/8/2018

7/7/2018

7/6/2018

1/6/2018

25/52018

18/5/2018

11/5/2018

4/5/2018

27/4/2018

20/4/2018

13/4/2018

6/4/1980

30/3/2018

23/3/2018

16/3/2018

9/3/2018

2/3/2018

20/2/2018

9/2/2018

2/2/2018

26/1/2018

19/1/2018

12/1/2018

5/1/2018

29/12/2017

22/12/2017

15/12/2017

8/12/2017

1/12/2017

24/11/2017

17/11/2017

3/3/2017     

Lịch công tác tuần 25[ Tải xuống] Từ ngày 27/2 đến 3/3/2017

Lịch công tác tuần 26 năm 2017[Tải xuống]Từ ngày 6/3 đến 10/3/2017

Lịch công tác tuần 27 năm 2017[Tải xuống]Từ ngày 13/3 đến 17/3/2017

Lịch công tác tuần 28 năm 2017[Tải xuống]  Từ ngày 20/3 đến 24/3/2017

Lịch công tác tuần 29 năm 2017[Tải xuống] Từ ngày 27/3 đến 31/3/2017

Lịch công tác tuần 30 năm 2017[Tải xuống] Từ ngày 3/4 đến 7/4/2017

Lịch công tác tuần 31 năm 2017[Tải xuống] Từ ngày 10/4 dến 14/4/2017

Lịch công tác tuần 32 năm 2017[Tải xuống] Từ ngày 17/4 đến 21/4/2017

Lịch công tác tuần 33 năm 2017[Tải xuống] Từ ngày 24/4 đến  28/4/2017

Lịch công tác tuần 34 năm 2017[Tải xuống]Từ ngày 1/5 đến  5/5/2017

Lịch công tác tuần 35 năm 2017[Tải xuống] Từ ngày 8/5 đến 12/5/2017

Lịch công tác tuần 36 năm 2017[Tải xuống] Từ ngày 15/5 đến 19/5/2017

Lịch công tác tuần 37 năm 2017[Tải xuống] Từ ngày 22/5 đến 26/5/2017

Lịch công tác tuần 1 năm 2017 [ Tải xuống] Từ ngày 4/9 đến 8/9/2017

Lịch công tác tuần 2 năm 2017 [ Tải xuống] Từ ngày 10/9 đến 14/9/2018

Lịch công tác tuần 3 năm 2017[Tải xuống] Từ ngày 18/9 đến 22/9/2017

Lịch công tác tuần 4 năm 2017[Tải xuống] từ ngày 25/9 đến 29/9/2017

Lịch công tác tuần 5 năm 2017[Tải xuống] từ ngày 2/10 đến 6/10/2017

Lịch công tác tuần 6 năm 2017[Tải xuống] từ ngày 9/10 đến 13/10/2017

Lịch công tác tuần 7 năm 2017[Tải xuống] từ ngày 16/10 đến 20/10/2017

Lịch công tác tuần 8 năm 2017[Tải xuống] từ ngày 2316/10 đến 27/10/2017

Lịch công tác tuần 9 năm 2017[Tải xuống] từ ngày 30/10 đến 3/11/2017

Lịch công tác tuần 10 năm 2017[Tải xuống]từ ngày 6/11 đến  10/11/2017

Lịch công tác tuần 11 năm 2017[Tải xuống]từ ngày 13/11 đến 17/11/2017