THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hôi thường xuyên tại cộng đồng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
2 Hỗ trợ chuyển đổi từ các vùng sản xuất lúa, cây màu sang trồng cây ăn quả theo vùng chuyên canh huyện Gia Lâm, giai đoạn 2016 - 2020 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
3 Hỗ trợ học phí học nghề ở trình độ trung cấp hoặc cao đẳng, hỗ trợ đi lao động ở nước ngoài khi bị thu hồi đất trên địa bàn huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
4 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
5 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
6 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
7 Hỗ trợ mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo đề án sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng chuyên canh huyện Gia Lâm Giai đoạn 2016 - 2020 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
8 Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ di chuyển mộ liệt sĩ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
9 Hỗ trợ xây dựng nhà màng, nhà kính, nhà lưới tại vùng chuyên canh rau an toàn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
10 Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, thương hiệu tập thể, lắp đặt bảng biển giới thiệu vùng tập trung, giai đoạn 2016 - 2020 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
11 Hủy Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
12 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp huyện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
13 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
14 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
15 Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
16 Ký Hợp đồng thuê đất với người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người thuê đất; nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất của người thuê đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
17 Ký Hợp đồng thuê đất với người trúng đấu giá quyền thuê đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
18 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
19 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
20 Phê duyệt chỉ giới đường đỏ các tuyến đường thuộc thẩm quyền UBND Huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ