THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Giải quyết tố cáo 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA
2 Giải thể nhà trường, nhà trẻ (tư thục) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
3 Giải thể trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
4 Giải thể trường tiểu học (tư thục) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
5 Giải thể trường trung học cơ sở (tư thục) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
6 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
7 Hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
8 Hỗ trợ chuyển đổi từ các vùng sản xuất lúa, cây màu sang trồng cây ăn quả theo vùng chuyên canh huyện Gia Lâm, giai đoạn 2016 - 2020 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
9 Hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rỏi. 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
10 Hỗ trợ học phí học nghề ở trình độ trung cấp hoặc cao đẳng, hỗ trợ đi lao động ở nước ngoài khi bị thu hồi đất nông nghiệp 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
11 Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
12 Hỗ trợ mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo đề án sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng chuyên canh huyện Gia Lâm Giai đoạn 2016 - 2020 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
13 Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
14 Hỗ trợ xây dựng nhà màng, nhà kính, nhà lưới tại vùng chuyên canh rau an toàn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
15 Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, thương hiệu tập thể, lắp đặt bảng biển giới thiệu vùng tập trung, giai đoạn 2016 - 2020 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
16 Hủy Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
17 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp huyện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
18 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
19 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
20 Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ