THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
2 Cung cấp thông tin quy hoạch 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
3 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
4 ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
5 ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
6 ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
7 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
8 Gia hạn giấy phép xây dựng 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
9 Giải quyết chế độ mái táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở Căm-Pu-Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
10 Giải quyết chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
11 Giải quyết chế đối trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
12 giải quyết khiếu nại lần hai 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA
13 giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA
14 Giải quyết tố cáo 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA
15 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
16 Giải thể nhà trường, nhà trẻ (tư thục) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
17 Giải thể trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
18 Giải thể trường tiểu học (tư thục) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
19 Giải thể trường trung học cơ sở (tư thục) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
20 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN