THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư; đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
2 Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS ( Đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác đến) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
3 Chuyển đổi chủ nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS (nhà trường) tư thục 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
4 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi (Đối với phương án trên quỹ đất công do xã, thị trấn quản lý – Nội dung công nhận kết quả trúng đấu giá thuê đất thực hiện phương án) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
5 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi (đối với phương án trên quỹ đất công do xã, thị trấn quản lý) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
6 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi (đối với phương án trên quỹ đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân)tại UBND huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
7 Chuyển đổi địa điểm của trường mầm non, nhà trẻ (tư thục) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
8 Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
9 Công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
10 Công nhận "Tổ dân phố văn hóa" 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
11 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
12 Công nhận báo cáo viên pháp luật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
13 Công nhận Hiệu trưởng, Hiệu phó đối với nhà trẻ, nhà trường tư thục 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
14 Công nhận lại "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
15 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi với cơ sở 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
16 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
17 Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
18 Cung cấp thông tin quy hoạch 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
19 Di chuyển hồ sơ người có công với Cách mạng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
20 ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP