THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
2 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
3 Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vườn, ao liên kề với đất ở; đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư và đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư nằm liền kề khu vực đê, sông, kênh, mương; di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; công trình an ninh, quốc phòng, công trình hạ tầng kỹ thuật điện, cấp thoát nước, đường giao thông (từ đường liên xã trở lên) sang đất ở 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
4 Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vườn, ao liền kề với đất ở; đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư và đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư nằm liền kề khu vực đê, sông, kênh, mương; di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; công trình an ninh, quốc phòng, công trình hạ tầng kỹ thuật điện, cấp thoát nước, đường giao thông (từ đường liên xã trở lên) sang đất ở 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
5 Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS ( Đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác đến) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
6 Chuyển đổi chủ nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS (nhà trường) tư thục 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
7 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi (Đối với phương án trên quỹ đất công do xã, thị trấn quản lý) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
8 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi (đối với phương án trên quỹ đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
9 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi (đối với phương án trên quỹ đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân)tại UBND huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
10 Chuyển đổi địa điểm của trường mầm non, nhà trẻ (tư thục) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
11 Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm THANH TRA
12 Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
13 Công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
14 Công nhận "Tổ dân phố văn hóa" 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
15 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
16 Công nhận báo cáo viên pháp luật 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
17 Công nhận Hiệu trưởng, Hiệu phó đối với nhà trẻ, nhà trường tư thục 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
18 Công nhận lại "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
19 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi với cơ sở 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
20 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO