THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp phép kinh doanh dịch vụ Karaoke 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
2 Cấp phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
3 Cấp phép đào hè, đào đường 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
4 Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cấp THCS 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
5 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
6 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
7 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
8 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong huyện. 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
9 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
10 Cấp đổi Giấy chứng nhận cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện kinh tế trang trại 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
11 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
12 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm Y TẾ
13 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
14 Chấm dứt, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
15 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện. 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
16 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
17 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
18 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi huyện. 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
19 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
20 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ