THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
2 Cấp lại giấy phép xây dựng 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
3 Cấp mới Giấy chứng nhận cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện kinh tế trang trại 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
4 Cấp phép hạ độ cao vỉa hè 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
5 Cấp phép kinh doanh dịch vụ Karaoke 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
6 Cấp phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
7 Cấp phép đào hè, đào đường 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
8 Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cấp THCS 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
9 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
10 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
11 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
12 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
13 Cấp thẻ BHYT theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở Căm-Pu-Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
14 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
15 Cấp đổi Giấy chứng nhận cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện kinh tế trang trại 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
16 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
17 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm Y TẾ
18 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
19 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
20 Chấm dứt, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH