THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
2 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
3 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với tổ chức 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm Y TẾ
4 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
5 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm Y TẾ
6 Cấp lại Giấy chứng nhận cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện kinh tế trang trại 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
7 Cấp lại giấy chứng nhận chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị mất) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
8 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp GCN vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP. Riêng trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh thì thực hiện theo trình tự thủ tục cấp mới). 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị hư hỏng) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
15 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
18 Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
19 Cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
20 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ