THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
2 Cấp Giấy công nhận "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
3 Cấp giấy Công nhận "Thôn văn hóa" 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
4 Cấp giấy Công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
5 Cấp Giấy Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
6 Cấp giấy giới thiệu cho người có công đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, đi điều trị phục hồi chức năng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
7 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng và di chuyển hài cốt liệt sĩ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
8 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
9 Cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
10 Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
11 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
12 Cấp giấy phép quy hoạch 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
13 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
14 Cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
15 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
16 Cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
17 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
18 Cấp giấy phép xây dựng công trình Quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
19 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
20 Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND Huyện 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ