THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
2 đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
3 đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
4 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
5 Đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
6 Đăng ký và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
7 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
8 Đề nghị tiếp nhận vào trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
9 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức thực hiện ở một huyện 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
10 Điều chỉnh bổ sung, gia hạn phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôitại UBND huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
11 Điều chỉnh giấy phép quy hoạch 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
12 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
13 Điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
14 Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
15 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
16 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
17 Trả lại tài sản 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
18 Chi trả tiền bồi thường 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP