THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký khai thác nước dưới đất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
2 đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
3 đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
4 đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
5 đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
6 đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
7 Đăng ký sử dụng lao động lần đầu đối với Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
8 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
9 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc nhà tu hành 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
10 Đăng ký và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
11 Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Lao động-Thương binh&Xã hội 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
12 Điều chỉnh bổ sung, gia hạn phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôitại UBND huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
13 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
14 Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
15 Định giá tài sản trong tố tụng hình sự 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
16 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
17 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
18 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
19 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
20 Trả lại tài sản 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP