THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
2 đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
3 Đăng ký sử dụng lao động lần đầu đối với Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
4 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm ĐĂNG KÝ KINH DOANH
5 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc nhà tu hành 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
6 Đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
7 Đăng ký và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
8 Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Lao động-Thương binh&Xã hội 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
9 Điều chỉnh bổ sung, gia hạn phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôitại UBND huyện Gia Lâm 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KINH TẾ
10 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 3 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
11 Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
12 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm VĂN HÓA THÔNG TIN
13 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
14 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
15 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
16 Trả lại tài sản 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
17 Chi trả tiền bồi thường 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
18 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP
19 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm TƯ PHÁP