THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
2 Tặng danh hiệu lao động tiên tiến 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
3 Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
4 Tặng danh hiệu thôn, làng, tổ dân phố văn hóa 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
5 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
6 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích theo đợt, chuyên đề 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
7 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
8 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
9 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
10 Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
11 Thẩm định hồ sơ gải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
12 Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ người có công với cách mạng đã được khen thưởng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
13 Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
14 Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi 1 lần đối với người hoạt cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt và tù đày 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
15 Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
16 Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh (Đối với người bị thương thuộc cơ quan cấp huyện, xã) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
17 Thẩm định hồ sơ xét cấp lại sổ ưu đãi giáo dục cho học sinh, sinh viên là con của người có công 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
18 Thẩm định hồ sơ xin xác nhận doanh nghiệp, Hợp tác xã là cơ sở sản xuất của thương, bệnh binh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
19 Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
20 Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI