THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
2 Tặng danh hiệu lao động tiên tiến 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
3 Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
4 Tặng danh hiệu thôn, làng, tổ dân phố văn hóa 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
5 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
6 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích theo đợt, chuyên đề 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
7 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
8 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
9 Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
10 Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
11 Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
12 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
13 Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
14 Thẩm định hồ sơ gải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
15 Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ người có công với cách mạng đã được khen thưởng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
16 Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
17 Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi 1 lần đối với người hoạt cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt và tù đày 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
18 Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
19 Thẩm định hồ sơ xác nhận Thương binh (Đối với người bị thương thuộc cơ quan cấp huyện, xã) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
20 Thẩm định hồ sơ xét cấp lại sổ ưu đãi giáo dục cho học sinh, sinh viên là con của người có công 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI