THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
2 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích theo đợt, chuyên đề 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
3 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
4 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm NỘI VỤ
5 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
6 Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
7 Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ người có công với cách mạng đã được khen thưởng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
8 Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
9 Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
10 Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
11 Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
12 Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
13 Thẩm định hồ sơ xác nhận thương binh (Đối với người bị thương thuộc cơ quan cấp huyện, xã) 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
14 Thẩm định hồ sơ xin xác nhận doanh nghiệp, hợp tác xã là cơ sở sản xuất của thương, bệnh binh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
15 Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
16 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
17 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTG đối với những trường hợp tham gia kháng chiến những chưa được hưởng chế độ ưu đãi 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
18 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
19 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh, đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/QĐ-TTg và Quyết định 53/QĐ-TTg từ trần 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI
20 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ 2 Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI